DUBEN

* Většinou v polovině měsíce provádíme první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového poupěte) u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM Mospilan 20 SP 2,5 g + 90 ml Ekol/10 l vody, nebo Calypso 480 SC 2 ml + 90 ml Ekol/10 l/vody a nebo nově registrovaný Reldan 22 25 ml + 90 ml Ekol/10 l vody. Místo Ekolu, který je v současné těžko k sehnání by se dal použít v TM Biool a nebo i Rock Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci STOP Rock Efekt 90 ml + Calypso 480 SC 2 ml).

o Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.

o Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření opomíjejí.

o Při aplikaci TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.

o Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme z insekticidů Mospilan 20 SP.

o Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné ošetřit jabloně již ve fázi myšího ouška a zde z insekticidů v kombinovaném postřiku preferujeme Calypso 480 SC.

o Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu firma Agro CS doporučuje přípravek pod názvem Přezimující škůdci STOP Rock Effect v dávce 300 ml/10 l vody, anebo firma AgroBio Opava dodává Jarní soupravu obsahující bohužel jen insekticid Calypso 480 SC a smáčedlo.

* Současně, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Dříve se k tomu využívaly organické kontaktní fungicidy obsahující především mancozeb (např. Dithane M 45). V současné době se více doporučuje v tomto období provést první dvě ošetření hloubkově působícím přípravkem s léčebnou a eradikativní účinností obsahující dodin (Syllit 65 WP, Syllit 400 SC). Zahajující postřik tímto

přípravkem je třeba provést již ve fázi myšího ouška, druhý pak nejpozději ve fázi růžového poupěte.

o Upozorňuji, že jmenovaný preparát nelze kombinovat v tankmixu (TM) s olejovými přípravky, dále se silně alkalickými látkami (bordeauxská jícha) a s přípravky na bázi síry.

* V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného až růžového poupěte provést první ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi síry (Kumulus WG). Pozor – mezi Syllitem a přípravky na bázi síry existuje při mísení antagonizmus, nesmí se tedy aplikovat společně jako tankmix (TM). Je nutné tedy bezpodmínečně každý přípravek použít odděleně.

* U peckovin provádíme první jarní ošetření zpravidla ve vegetační fázi zeleného poupěte.

* Alternativně lze obecně k jarnímu ošetření využít i sólové aplikace povolených insekticidů, vždy však s přídavkem smáčedla (např. Calypso 480 SC, Reldan 22, případně i Mospilan 20 SP).

* U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu, např. Dithane DG Neotec.

* U maliníku případně i u ostružiníku když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Switch obsahující systémově účinný cyprodinil a kontaktně působící fluduoxonyl, a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku. Přípravek je již na trhu v malobaleni pro zahrádkáře. Podle intenzity postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou preventivní opatření. Především jde o výběr vhodného stanoviště, dodržovat optimální hustotu porostu dále vyrovnaná výživa, zejména nepřehnojovat dusíkem a včasná obměna porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit, na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.

* Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době je třeba provést postřik olejovitým přípravkem TM s insekticidem proti přezimujícím škůdcům, včetně vlnovníků a hálčivců. Porosty s pravidelným výskytem hálčivce révového se ošetří sirnatými přípravky (Kumulus WG, případně možno použít náhradu původní Sulky pod názvy Síra SK 520, Sulka New, Sulka K, Sulka Extra).

* Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení lze použít maximálně ještě jednou přípravky na bázi mědi. Po vyrašení je možno použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo Syllit 65 WP, Delan 700 WDG nebo Thiram Granuflo.

* U meruněk a višní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně jednou až dvakrát ošetření proti moniliové spále, a to nejlépe na počátku květu a při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW.

* Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen jiným účinným fungicidem (přípravky na bázi síry). Po odkvětu pak použijeme nejméně dvakrát účinný strobilurin Discus.

* Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Rovral Aquaflo a druhý dalším fungicidem Teldor 500 SC.

* Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV, která někdy nastává právě u cibule ze sazečky). Tato moucha z jarní generace nalétává především na cibuli, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií. Teoreticky existuje i možnost chemické ochrany v době hromadného rojení dospělců vrtalky pórové a to ošetření porostu pyrethroidy (např. Decis Mega).

* Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany, a to postřiku rostlinek pyrethroidy (např. Decis Mega či Karate se Zeon technologií 5 CS). Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.

* Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu ošetřujeme stromy 0,2% koncentrací tohoto přípravku.

Kalendářní přehled byl aktualizován pro rok 2016


Strupovitost a rzivost

Použití přípravků v hlavních plodinách