ČERVEN

Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetřeníproti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.

Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktních přípravků Dithane DG Neotec, nebo Antre 70 WG, které působí pouze preventivně, je možné použít účinnější preparát Talent a nebo Signum.

Začátkem června ošetřujeme zejména jabloněproti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák, potom jakmile zjistí na stromu první červivý plůdek, musí okamžitě použít k ošetření organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC... Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Poté za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče použijeme biologický larvicid Lepinox Plus(nahrazuje vyřazený Biobit XL),nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP a nebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor. SpinTor je toxický pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid bioprerparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má název Madex nebo Carpovirusine...

Na samém počátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech ale především na plodech (převážně blízko stopky). Na plodech jsou zpočátku drobné šedé až šedočerné skvrny, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třebalikvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec a Horizon 250 EW a u broskvoní dokonce navíc dobře působí i přípravek proti padlí Kumulus WG.

Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy suché skvrnitosti listů peckovin (Stigmina carpophila)...Na listech jdepředevším o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy na výhonech a na pupenech, ale vletním období se především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech a případně na plodech. Má nejlepší účinnost pří ošetření Talent nebo Antre 70 WG. Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravky s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec případně Merpan 80 WG. Součást ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin včetně broskví se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu, pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarní ošetření mědnatými fungicidy.(Flowbrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50 ev. 250 SC, případně Korzar)...

Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC (možno použít naposledy v tomto roce). Dá se nahradit a je povolen k ošetření třešní i višní Mospilan 20 SP. Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí speciálních žlutých lepových desek vyvěšených do korun stromů. Bývá to obyčejně v době, kdy v přírodě kvete bez černý. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v deseti až čtrnáctidenním intervalu. První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. U pozdních odrůd je potřeba ošetření po 12-14 dnech zopakovat. K ošetření višní proti vrtuli lze použít též Reldan 22.

Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšiceZde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde pozitivně působí Mospilan 20 SP...

V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné. Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Acrobat MZ WG nebo Cassiopee 79 WG nebo Verita (proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme po 10-12 dnech další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné stejně kombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace celkem třikrát... Upozornuji, že tato kombinace je náhradou za přípravek Quadris Max, jehož registrace byla stejně jako samotného Quadrisu ukončena a IQ-Crystal pak náhradou za Falcon 460 EC, který byl nově zahrádkářům odebrán a povolen k ošetřováním pouze profesionálním uživatelům.Doplňkem chemické ochrany jsou preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů především vyrovnaná výživa, zejména nepřehnojovat dusíkem, opatření zajištění vzdušnost keřů a porostu a urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznůbrzy po odkvětu).

Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC.

Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob. U rajčat je to především plíseň rajčete.Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny).

U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top(6ml/2-6l vody/100m2). Má ochranou lhůtu pouze 3 dny. Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (např. přípravky typu Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS eventuálně i jiné). Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP a nebo odlišný, šetrný přípravek SpinTor.

U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule)opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřovánícibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně strobilurin Ortiva můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce).