Dokumenty

Dokumenty k prostudování, nebo ke stažení

přihláška za člena ČZS
programová orientace ČZS na rok 2015 - 2016
stanovy Českého zahrádkářského svazu
metodické pokyny pro práci Kontrolní komise ZO ČZS
katalog výstavy vín 2016
katalog výstavy vín 2017
katalog výstavy vín 2018
katalog výstavy vín 2019
Kobylská zelňačka 2021 statut
Kobylská zelňačka 2021 přihláška
katalog výstavy vín 2022