Zápisy ze schůzí výboru Základní organizace ČZS Kobylí

zde si můžete přečíst o čem jsme jednali

Zápis ze schůze výboru ZO Kobylí - 2017 - 2.2.
Zápis ze schůze výboru ZO Kobylí - 2017 - 6.4.