Výbor ZO

Výbor ZO ČZS Kobylí

* Předseda :  Vladimír Čotek

* Tajemník :  Petr Brdečko

* 1. místopředseda :  Jaroslav Stohanzl

* 2. místopředseda : Jiří Varmuža

* Pokladní :  Blanka Čotková

* Členové výboru:

Dana Lovečková

Štěpán Cupal

Josef Borovička

Jiří Kovář

Viktor Čiháček

* Kontrolní komise :  

Miroslav Topínka – předseda

Jaroslav Zechmeister

Radek Obadal

Celkem:
Dnes:
On line:
7785
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kobylí,  č.zo: 604029
Kobylí, Dvorce 210, IČO: 48455016, tel. +420602733057, mail: zahradkarikobyli@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.