Výbor ZO

Výbor ZO ČZS Kobylí

* Předseda :  Vladimír Čotek

* Tajemník :  Petr Brdečko

* 1. místopředseda :  Jaroslav Stohanzl

* 2. místopředseda : Jiří Varmuža

* Pokladní :  Blanka Čotková

* Členové výboru:

Dana Lovečková

Štěpán Cupal

Josef Borovička

Jiří Kovář

Viktor Čiháček

* Kontrolní komise :  

Jitka Láničková – předseda

Jaroslav Zechmeister

Radek Obadal