Mladí zahrádkáři

Soutěží Mladí zahrádkáři se s žáky škol nezúčastňujeme, ale výchovu mládeže k přírodě a zahrádkaření  nezanedbáváme. Máme navázánu spolupráci se ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna a KMŠ Karolínka. Zveme všechny školy a školky ze Slavkova a okolních vesnic na naše výstavy ovoce a zeleniny. Pro tyto účely je výstava prodloužena o pondělí, aby ji mohly navštívit a seznámit se s pěstovaným ovocem v naší oblasti, včelařstvím a ochranou přírody a ptactva.

 

Akce pro školní mládež:

  • Pro školy jsme v roce 2015 zakoupili sazenice bylinek a trvalek o které se děti staraly a na X. Oblastní výstavě ovoce a zeleniny se se svými úspěchy pochlubily návštěvníkům. Dopadlo vše dobře.
  • Na naše výstavy ovoce a zeleniny, které pořádáme každoročně, žáci ZŠ zhotovují dekorativní expozice na různé náměty se zahrádkářskou tematikou.
  • Děti z KMŠ Karolínka se na těchto výstavách chlubí svými obrázky z přírody.
  • Na letošní výstavu ovoce přišlo 595 dětí ze 27 tříd se svými pedagogy.