Společenská rubrika


Za kvalitní, příkladnou a  obětavou práci pro zahrádkářský svaz a pro ZO byli Územním sdružením Vyškov

a Republikovou radou ČZS v Praze oceněni  členové:


 • 2002  Jiří Svoboda - III.  stupeň

 • 2004  Jindřich Sáček - za  zásluhy

 • 2005  Miroslav Rys - III. stupeň

 • 2007  Jindřich Sáček - zlatá  medaile

 • 2009  Vladimír Luža - stříbrná  medaile

 • 2012  Miroslav Rys - stříbrná  medaile

 • 2015  Jiří Svoboda - stříbrná  medaile

 

 organizace:

 •  1982  čestné uznání k 25. výročí  ČZS  OV – ČZS  Vyškov

 •   1987  čestné uznání k 30. výročí  ČZS  OV – ČZS  Vyškov

 •   1987  diplom k 30. výročí  ČZS  RR – ČZS  Praha

 •   1997  pamětní list k 40. výročí  ČZS  RR – ČZS  Praha

 •   2003  II. stupeň            RR – ČZS  Praha

 •   2006  pamětní list          ZO – ČSV  Slavkov

 •   2007  pamětní list  k 50. výročí  ČZS  RR – ČZS  Praha

 •   2014  čestné uznání za oblastní výstavu ovoce  ÚS – ČZS  Vyškov

 

Obr: 21840.jpg