Aktuality

Pozvánka - instruktážní řez ovocných stromů 6.4.2024

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na instruktážní řez ovocných stromů po čtyřech letech od výsadby - sobota 6.4.2024 od 14 h, komunitní sad Kozí Hory. Současně se tímto hlásíme k akci "Ukliďme Slavkov", provedeme úklid v okolí lesíka nad komunitní výsadbou a dvou

30. 3. 2024 - číst více

Výroční členská schůze 9.3.2024

Pro výroční členskou schůzi Základní organizace ČZS Slavkov u Brna byl tentokrát zvolen sobotní odpolední termín. Do restaurace Bonaparte se dostavila padesátka členů a několik dalších bylo zastoupeno formou plných mocí. V rámci uvítání a zahájení přítomní uctili minutou

23. 3. 2024 - číst více

Ohlédnutí za floristickým rokem 202323. 1. 2024 - číst více

Prodej jablek a moštu pro sezónu 2023/2024 bude ukončen 15.2.2024

Prodej jablek a moštu pro sezónu 2023/2024 bude ukončen 15.2.2024. Děkujeme za přízeň a budeme se na vás těšit zase v říjnu. ZO ČZS ve Slavkově u Brna. Prodej jablek a moštu probíhá vždy ve čtvrtek od 14,30 h do 16,30 h v moštárně na ul. Lomená 1439. Odrůdy jablek

19. 1. 2024 - číst více

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZO ČZS VE SLAVKOVĚ U BRNA

Když byl v roce 1954 zrušen Jednotný svaz českých zemědělců, ocitla se  Jednota zahrádkářů bez přímého partnera a byly snahy o různá řešení. V roce 1956 byl vypracován návrh nových stanov, které byly dne 26.3.1957 schváleny ministerstvem vnitra, a tím došlo k zániku

24. 6. 2023 - číst více

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU OKRAŠLOVACÍHO, ZAHRÁDKÁŘŮ A PŘÁTEL PŘÍRODY

         Koncem 19. století vznikají v Čechách a na Moravě různé ovocnické, zahrádkářské a okrašlovací spolky. Jako nejstarší zahrádkářská organizace vznikl Ústřední svaz spolků pro zakládání zahrádkových kolonií v Republice Československé.

7. 5. 2023 - číst více

Výchovný řez ovocných stromů

Se souhlasem autora Dominika Grohmanna zveřejňujeme v rubrice Komunitní sad Tahák potulného sadaře .

2. 4. 2023 - číst více

Instruktážní řez ovocných stromků v komunitním sadu

Zveme vás na instruktáž řezu ovocných stromků se založením stromové korunky po výsadbě v sobotu 19.3.2022 ve 14 hodin. Současně provedeme odstranění zaschlé trávy a plevele kolem stromků - vhodné nářadí, prosíme, vezměte s sebou. Na setkání při instruktáži se těší

15. 3. 2022 - číst více

Poděkování Nadaci ČEZ

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna děkuje Nadaci ČEZ za nadační příspěvek na projekt Modernizace technologického vybavení moštárny III. etapa v částce 100 tis. Kč, s jehož pomocí byl pořízen pasterizér s poloautomatickou plničkou obalů

9. 1. 2022 - číst více

Změna ve složení výboru

Dne 2.11.2021 oznámila odstoupení z funkce člena výboru př. Lenka Kuběnová ze zdravotních důvodů. Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna akceptoval ukončení její funkce k datu podání oznámení a vyslovil jí poděkování. Ke stejnému dni výbor ZO ČZS Slavkov u Brna kooptoval do funkce

7. 11. 2021 - číst více

Doplnění výboru

Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna kooptoval dne 13.7.2021 za svého člena př. Marcelu Lužovou. Tím je nyní obsazení výboru úplné. Marcela je vítanou posilou pro činnost ZO, těšíme se na spolupráci. Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna

8. 8. 2021 - číst více

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 2021

V pátek 25. června 2021 byla v sídle ÚS ČZS Vyškov uspořádána FLORISTICKÁ SOUTĚŽ v kategoriích žáci a senioři. Zadání znělo zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou vypichovanou misku. Soutěžící dostali shodný rostlinný materiál. Každé zadání bylo nutno zvládnout za 60

27. 6. 2021 - číst více

Změny ve složení výboru

Dne 18.5.2021 oznámili odstoupení z funkcí členů výboru př. Jiří Svoboda ze zdravotních důvodů a př. Martin Valníček z důvodu odstěhování mimo Slavkov u Brna. Oba jmenovaní zůstávají členy naší ZO ČZS Slavkov u  Brna. Výbor akceptoval ukončení jejich funkcí k datu

6. 6. 2021 - číst více

Poděkování Nadaci ČEZ

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna děkuje Nadaci ČEZ za nadační příspěvek na projekt Modernizace technologického vybavení II. etapa v částce 120 tis. Kč, s jehož pomocí byl pořízen nový pásový lis na výrobu ovocných moštů. ZO ČZS Slavkov

20. 12. 2020 - číst více

XIV. OBLASTNÍ VÝSTAVA OVOCE

ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov Vás zvou na výstavu ovoce. Výstava se uskuteční v sobotu 19. září a v neděli 20. září 2020 vždy od 9 do 17 hodin na zámku ve Slavkově u Brna. K instalaci výstavy budeme mít celé severní křídlo bývalých koníren. V tomto krásném

11. 9. 2020 - číst více

Poděkování za podporu pro projekt ZO ČZS Slavkov u Brna

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna děkuje svým členům, sympatizantům, Slavkovákům i mimoslavkovským, za silnou podporu našeho projektu na modernizaci technologie moštárny zařazeného do podpory z programu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Díky Vám,

22. 2. 2020 - číst více

ZO ČZS Slavkov u Brna zvolila nový výbor

Výroční členská schůze Základní organizace ČZS Slavkov u Brna (dále „ZO“) dne 9.3.2019 A/ schválila - zprávu o činnosti ZO za rok 2018 - zprávu o finančním hospodaření ZO v roce 2018 a účetní závěrku za rok 2018 - zprávu kontrolní komise o výsledku kontroly hospodaření a

11. 3. 2019 - číst více