Výbor organizace

Schůze výboru ZO ČZS ve Slavkově u Brna se v roce 2024 konají v těchto termínech:

09.01.2024 18:00 06.02.2024 18:00 05.03.2024 18:00
09.04.2024 18:00 07.05.2024 18:00 04.06.2024 18:00
02.07.2024 18:00 06.08.2024 18:00 03.09.2024 18:00
01.10.2024 18:00 05.11.2024 18:00 03.12.2024 18:00

Pro  volební  období 2024 – 2029  byl na výroční členské schůzi dne 9. března 2024 zvolen  výbor organizace
v tomto složení:

Výbor organizace
Jiří Matyáš

předseda, delegát ÚS

Miluše Kovalová

členka výboru, floristika

Vítězslav Kuběna

člen výboru, provoz moštárny

Vladimír Luža

člen výboru

Marcela Lužová

členka výboru, prodejní činnost

Veronika Slámová

členka výboru

Ondřej Stupka

člen výboru, pokladník

Martina Tesáčková

členka výboru, www stránky

Libor Tesař

člen výboru, údržba budov

Kontrolní komise
Hynek Charvat

předseda kontrolní komise

Ladislav Jedlička

člen kontrolní komise

Jana Šimečková

členka kontrolní komise