Výbor organizace

Schůze výboru ZO ČZS ve Slavkově u Brna se v roce 2022 konají v těchto termínech:

04.01.2022 18:00 01.02.2022 18:00 01.03.2022 18:00
05.04.2022 18:00 03.05.2022 18:00 07.06.2022 18:00
05.07.2022 18:00 02.08.2022 18:00 06.09.2022 18:00
04.10.2022 18:00 08.11.2022 18:00 06.12.2022 18:00

Pro  volební  období 2019 – 2023  byl na výroční členské schůzi dne 9. března 2019 zvolen  výbor organizace
v tomto složení:

Výbor organizace
Výbor organizace

Jiří Matyáš

předseda, delegát ÚS

Karel Sáček

tajemník

Miluše Kovalová

2.11.2021 kooptována do funkce člena

Vítězslav Kuběna

člen, provoz moštárny

Lenka Kuběnová

členka, 2.11.2021 odstoupila ze zdravotních důvodů

Vladimír Luža

člen, delegát ÚS

Marcela Lužová

13.7.2021 kooptována do funkce člena

Ondřej Stupka

člen, pokladník

Jiří Svoboda

člen, 18.5.2021 odstoupil ze zdravotních důvodů

Martina Tesáčková

členka, www stránky

Libor Tesař

1.6.2021 kooptován do funkce člena

Martin Valníček

člen, 18.5.2021 odstoupil z důvodu odstěhování mimo Slavkov u Brna

Kontrolní komise
Kontrolní komise

Miroslav Slováček

předseda kontrolní komise

Václav Soukop

člen kontrolní komise, provoz moštárny