Výstavy ovoce a zeleniny

Výstavy ovoce a zeleniny byly od roku 1963 pořádány nepravidelně, jen podle dobré úrody kdy byl dostatek kvalitního ovoce a zeleniny.

Od roku 2001 jsou výstavy pořádány každoročně jako místní. Od roku 2006 byla výstava po dohodě s ÚS – ČZS Vyškov přejmenována na oblastní s možností vystavovat ovoce a zeleninu základních organizací z celého okresu Vyškov.

Dosud tuto možnost využily tyto organizace: ZO Vyškov – soukromníci, Luleč, Nemojany, Drnovice, Kloboučky, Rašovice, Heršpice, Holubice, Otnice, Vážany nad Litavou a také jednotliví členové ČZS a pěstitelé z okolních obcí.

Novinky ve šlechtění ovoce nám představuje ÚKZUZ Lysice. Nejlepší kolekce ovoce jsou posílány na výstavu Hortikomplex v Olomouci.


předchozí
XI. OBLASTNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Obr: 399

Na letošní výstavu ovoce a zeleniny, kterou jsme pořádali ve dnech 24. až 26. září 2016 se musíme dívat dvěma pohledy. A to proto, že v naší oblasti na jaře zaúřadovali „ zmrzlí mužíci“ a všechny druhy ovocných stromů neodolaly jejich síle a tak prakticky se neurodilo ovoce na vystavování. To byla ta zlá skutečnost.

Na straně druhé však byla velká snaha pořadatelů další již XI. výstavu uspořádat. Podařilo se nám zajistit výstavní vzorky také z odlehlejších koutů, kde ovoce bylo. A tak zde byla jablka od pěstitele z Polska, novinky z ÚKZUZ Lysice, ze sadů pana Buzrly z Moravského Žižkova a pana  Kubáčka ze Střílek, pana Ing. Brauna z Rousínova a našich kolegů zahrádkářů z Klobouček a Vyškova. Slavkovské zahrádkáře zastupovala kolekce jablek vysoké kvality pana Jindřicha Sáčka, jehož jabloně rostou vysoko nad Slavkovem a tam „zmrzlí mužíci“ nedosáhli.  V soutěži o Jablko roku tedy zvítězil pan Stanislav Rudolf z Kobeřic z odrůdou GOLD  BOHEMIA.

V dalších dvou soutěžích, které probíhaly již od jarních měsíců, jsme ocenili snahu majitelů domů a bytů, kteří svou pílí upravovali své okolí a tak sobě i nám všem zpříjemnili pobyt v našem městě.

V soutěži o nejkrásnější balkon a okno zvítězila paní Smutná z ulice Bučovická a v soutěži o nejkrásnější předzahrádku paní Frištenská z ulice Lidická. Vítězové a další umístnění na předních místech byli oceněni hodnotnými cenami, které věnoval Městský úřad Slavkov u Brna. Blahopřání patří všem, kteří se soutěží zúčastnili a poděkování těm, kteří se o svoje předzahrádky a okna a balkony starají.

Z fotografií z těchto soutěží a dalších snímků byl sestaven kalendář ROZKVETLÝ SLAVKOV 2017, který zde byl slavnostně pokřtěn a je již v prodeji.

Tyto události se odehrály v prostředí velkého sálu SC Bonaparte, které opět vytvořil florista pan Jaromír Kokeš ve dvou hlavních expozicích. (V den výstavy oslavil svoje narozeniny – blahopřejeme.)  Ta na jevišti nás přenesla do doby Karla IV., jehož 700 výročí narození si letos připomínáme a je jeho zásluhou, že se u nás rozšiřovalo vinařství a ovocnářství. V expozici uprostřed sálu, kde dominovala zelenina, to byl svět plný vitamínů a to je směr pěstování zdravé výživy, kterým bychom se měli vydat. Vystavované výpěstky jsou výsledkem práce zahrádkářů z Otnic a na naši výstavu je přivezli manželé Havelkovi se svými kolegy.

Toho velmi pěkného zde bylo více. Hned pod jevištěm to byla expozice děvčat – zahrádkářek z Heršpic v podobném rázu a významu jako předchozí jmenovaná.

Učňovský dorost z ISŠ ve Slavkově u Brna pod vedením paní Sigmundové připravil výborné pomazánky a je neuvěřitelné jak chutná dýňová polévka.

Více jak 2100 návštěvníků opět obdivovalo bonsaje pana Navrátila a kaktusy pana Ryšavého. Největší zájem asi 600 žáků ZŠ a dětí z MŠ byl o expozici Slavkovského ochranářského spolku, kde vedle ptačích budek a krmítek dominovaly dva čápi a to nám velmi známý čáp bílý a také čáp černý. Samozřejmě u včelařů se hledala včelí královna. Dětem byl ve všech expozicích poskytnut odborný výklad a odpovězeno na dotazy, kterých bylo velmi mnoho.

Hned při vstupu do sálu nás upoutaly výtvarné práce žáků ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a dětí z MŠ. Karolínka.

V sobotu byl v prodeji jablečný mošt, švestková povidla a mnoho dětí odcházelo spokojeno s výhrami z bohaté tomboly.

I když ovoce bylo letos málo, jeho kvalitu ocenil pan Ing. Dušan Nesrsta u ÚKZUZ Lysice, který návštěvníky provedl komentovanou prohlídkou výstavou, kde zájemce seznámil s pěstováním různých druhů ovoce a odpovídal na dotazy. Mnohé byly, proč se mě pěstování nedaří a kde dělám chybu?

Výstava pro letošní rok skončila. Musíme poděkovat všem vystavovatelům, že přece jen našli pěkné vzorky a přinesli je na výstavu. Taktéž musíme poděkovat sponzorům a všem, kteří zapůjčili různý materiál a rekvizity pro zdárné uspořádání výstavy. Vřelé poděkování patří pořadatelům, kteří s vypětím všech sil tak pěknou výstavu od čtvrtka připravovali.

Pochvala a ocenění odcházejících návštěvníků nám opět nalila nových sil. Pokud bude příští rok po stránce klimatické k přírodě příznivý, věříme, že se opět setkáme na již XII. výstavě. My pořadatelé se řídíme heslem „ Mlád je ten, kdo má i v 70 plány do budoucna“

Proto bohatou úrodu v příštím roce přeje za ZO-ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža.

Vladimír Luža

zpět


Galerie

následující
Obr: 180.jpg Obr: 181.jpg Obr: 182.jpg Obr: 183.jpg Obr: 184.jpg
Obr: 185.jpg Obr: 186.jpg Obr: 187.jpg Obr: 188.jpg Obr: 189.jpg

Na výstavách je z vystavovaných vzorků jablek každoročně vyhodnocováno Jablko roku.

Dosavadní vítězové: 

 • 2005 odrůda RUBÍN, pěstitel Alois Obdržálek - Rašovice
 • 2006 odrůda MELODIE, pěstitel Marie Jedličková - Slavkov
 • 2007 odrůda RUBINOLA, pěstitel Josef Charvát - Slavkov
 • 2008 odrůda BIOGOLDEN, pěstitel Vladislav Kučera - Nížkovice
 • 2009 odrůda MELODIE, pěstitel Jiří Šoupal - Slavkov
 • 2010 odrůda MELODIE, pěstitel Jindřich Sáček - Slavkov
 • 2011 odrůda GOLD BOHEMIE, pěstitel Josef Dvořák - Slavkov
 • 2012 odrůda GOLD BOHEMIE, pěstitel Josef  Dvořák - Slavkov
 • 2013 odrůda ROSANA, pěstitel Jindřich Sáček - Slavkov
 • 2014 odrůda LIPNO, pěstitel Ing.Karel Braun - Rousínov
 • 2015 odrůda JAMES GRIEVE, pěstitel Jaroslav Plachý - Slavkov
 • 2016 odrůda GOLD BOHEMIA, pěstitel Stanislav Rudolf - Kobeřice 
 • 2017 odrůda GOLD BOHEMIA, pěstitel Svatopluk  Tomek - Vyškov
 • 2018 odrůda ŠAMPION, pěstitel Vojtěch Jedlička - Slavkov u Brna
 • 2019 výstava se nekonala
 • 2020 odrůda RUBÍN, pěstitel Jiří Matyáš - Slavkov u Brna
 • 2021 odrůda ŠAMPION, pěstitel Vítězslav Vozdecký - Slavkov u Brna
 • 2022 odrůda BOHEMIE, pěstitel Jindřich Sáček - Slavkov
 • 2023 odrůda MELODIE, pěstitel Vojtěch Jedlička - Slavkov u Brna