KONTROLNÍ KOMISE

Ing. Jindřich Vykydal

předseda kontrolní komise

Jiří Bohmann

člen kontrolní komise

Karel Trtek

člen kontrolní komise