2013 Výroční členská schůze


 

Obr: 5267.jpg Obr: 5268.jpg Obr: 5269.jpg Obr: 5270.jpg Obr: 5271.jpg
Pravidelně začátkem měsíce března se ve SD Beseda koná výroční členská schůze, které se mimo členů zúčastní i pozvaní hosté. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu se slaví i MDŽ, obdrží každá ženy malou pozornost ve formě květiny. Na schůzi se pravidelně oceňují naši členové, kteří působí v ZO více než 30 let nebo kteří mají významné životní jubileum.