Vítejte na stránkách Křenovických zahrádkářů


Nezapomeňte v dubnu

 • V dubnu se den opět výrazněji prodlužuje a vzhled zahrádky se zvláště ve její druhé polovině mění každým dnem.
 • Dokončujeme výsadbu ovocných stromků do jam, které jsme si na podzim připravili, aby dokonale vyvětraly. Broskvoně, které sázíme výhradně na jaře, je dobré sázet do teplejší, sluncem prohřáté půdy, kde se lépe ujímají.
 • Staré ovocné stromy je možné přeroubovávat, jako technika je nejúspěšnější za kůru. Když si během dubna zahřížíte bobuloviny, tak budete mít na zahrádce do podzimu mladé keře. Poškozené dřevo - mrazové poškození, nádory (např. po vlnatce krvavé) je třeba ostrým nožem vyřezat až do zdravého dřeva, nebo kůry a rány zamazat (vosk, nebo latexová barva).
 • Kmeny po ohryzu zvěří stojí za pokus zachránit - přemostěním (ohryz kolem dokola) nebo zamazání v případě, že bylo zachováno kambium. Do kaše z  hlíny se přidává neslamnatý kravinec (cca 1/3 v hlin. kaši) a ošetřené místo se zaváže pytlovinou, která se udržuje vlhká. Lepenkové pásy na zachycování květopase jabloňového je třeba každý týden prohlížet.
 • Stromy s bohatší násadou květních pupenů je dobré přihnojit ještě před květem dusíkem, všechny ovoc. dřeviny se hnojí i fosforečnými a draselnými hnojivy. Nadměrná násada květních pupenů starých stromů (hlavně jádrovin) se redukuje řezem. Málo plodící jádroviny, ale i bujněji rostoucí je vhodné v této době řezat, u meruněk a broskvoní se provádí jarní řez až ve fázi růžového poupěte.
 • Je-li tento měsíc chladný a vlhký, ošetřujeme meruňky a višně v době jejich kvetení proti moniliovému úžehu květů a větviček, po odkvětu angreštu je třeba pamatovat ještě na dva postřiky proti hnědému padlí. Také u zeleniny je stále více práce - přihnojování, kypření, odplevelování a okopávání. U vzcházejících rostlin je třeba kypřit pouze mělce mezi řádky.
 • Malé rostlinky kořenové zeleniny žijí z  vláhy, kterou půda zachytila během zimy, ale čerstvě vysázenou zeleninu je třeba zalévat. Na připravované záhony pro výsadbu zeleniny se rozhodí plná průmyslová hnojiva (NPK, Cererit ap.), zapraví se mělce do půdy a  povrch záhonu se urovná. Vysazují se rané zeleniny (hl. salát, rané zelí, květák, kedlubny. kapusta) a cibule. Proti dřepčíkům a plodomorce zelné je dobré košťálovou zeleninu po výsadbě zakrýt netkanou textilií. Po výsadbě je třeba rostliny důkladně zalít.
 • Pro pozdní sklizeň můžete vysít karotku a na zeleninové záhony se dále vysévá kopr, červená řepa, ředkvička, pažitka, mangold a hrášek. Vysazujeme sazečku cibule a tam, kde jsou příznivé klimatické podmínky, můžeme již v polovině měsíce sklízet čerstvý chřest, či rebarboru. Záhony s vysázenou cibulí a některé další zeleninové záhony (např. mrkve) nakryjte netkanou textilií na ochranu proti květilce zelné a cibulové a proti pochmurnatce mrkvové. Zakrytí netkanou textilií se doporučuje i u raných brambor (stabilizace teploty).
 • Do prohřáté půdy zakryté alespoň 14 dnů průhlednou folií vysazujeme v polovině měsíce rané brambory, které jsme nechali narašit nebo jsme je předpěstovali na teplém místě na světle.
 • V zakrytých plochách (foliáky, pařeniště, skleníčky) přirychlujeme rané zeleniny a v tomto měsíci sklízíme první čerstvý salát a ředkvičky. Koncem měsíce sem vysazujeme předpěstované sazenice rajčat, paprik, lilků, okurek, popř. melounů.
 • Do truhlíčků ve skleníku či v teple doma za okno můžeme vysít bazalku a předpěstovat k vysázení v květnu na smíšené trvalkové záhony. Na výběr máme již několik druhů a odrůd.
 • Ještě před vyrašením oček révy (aby nedošlo k poškození) vyvazujeme u keřů tažně, ramena i kmínky a nejpozději hned po vyrašení stříkáme proti akarinoze. Ošetření předjarními postřiky proti přezimujícím škůdcům na révě provádíme těsně po vyrašení. Z okrasných keřů nám na zahrádce začíná vykvétat zlatice, jejíž květy bývají poškozené nočními mrazíky.
 • Jehličnany se vysazují narašené a pokud možno s kořenovým balem, okrasné keře bez balu je možno sázet do rašení s dodržením hloubky výsadby na úrovni, v  jaké byly rostliny vypěstovány.
 • U růží dokončujeme řez, nové keře, či stromky dosazujeme a okrasný živý plot z rostlin Buxusu v této době stříháme. Plamének je třeba chránit u kořenů před přímými slunečními paprsky a proto je třeba v těchto kritických místech chránit rostliny nastýlkou vrstvy kompostu. Letničky vzešlé z březnového výsevu v pařeništi přepichujeme (hledíky, astry, ostálky apod.), letničky určené k výsevu do volné půdy v tuto dobu vyséváme.
 • Na záhonech rozkvétají tulipány, narcisy a další cibuloviny, nezapomeňte si nenápadně poznačit jejich místo a  barvy či odrůdy, po odkvětu je většinou již od sebe nerozeznáte a po zatažení mnohé ani nenajdete.
 • Druhá polovina dubna je svými klimatickými podmínkami - pokud není příliš chladno a studená půda - vhodná na výsev travního semene. Vyseté semeno se do půdy zasekává hráběmi, menší plochy se mohou mírně zakrýt prosátou kompostovou zeminou, povrch se upěchuje lopatou. U trávníku přichází během měsíce také první seč.
 • Koncem měsíce se mohou sázet lilie a mečíky. Také je čas přesazování pokojových květin do větších nádob. Jako drenáž se na dno kořenáče používá hrubý písek. U rostlin, pěstovaných v květinovém okně, exponovaném k jihu je třeba mírnit přímé sluneční záření stíněním, neboť rostliny jsou po zimě, kdy bylo slunce nedostatek, zvláště citlivé.

  Ochrana rostlin
 • Většinou v první polovině měsíce provádíme nejlépe fázi zeleného pupenu univerzální ošetření u všech stromů a keřú proti přezimujícím škůdcům a na jabloních i proti květopasu jabloňovému a strupovitosti. Základem tohoto kombinovaného postřiku je olej + insekticid. Z olejů použijeme buď Ekol, nebo Biool, případně Rock Effect. Z insekticidů použijeme buď Mospilan 20 SP nebo všeobecně ve světě propagovaný SpinTor. Upozorňuji, že jarní postřik olejovými přípravky má rozhodující vliv na likvidaci mer, puklic a štítenek. S nimi mají problém zejména ti pěstitelé, kteří tuto olejovou lázeň – ošetření opomíjejí. Teplota pro aplikaci postřiku s olejem by měla být , aspoň kolem 10°C. Aplikace olejových přípravků se nesmí provádět při nízkých teplotách, nikdy v době očekávaných mrazů, neboť tím vzniká nebezpečí poškození stromů. Současně, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti a proti květopasu jabloňovému. Výsledná kombinace pak je následující olej+insekticid a pro jabloně vždy navíc přípravek proti strupovitositi. Doporučuje se provést dvě ošetření. První zahajující olej+insekticid+Dithane DG Neotec či Merpan 80 WG provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška druhý pak co nejpozdějive fázi zeleného eventuelně až růžového poupěte. Klasické složení obou jarních postřiků je stejné: 10-15 ml Ekolu, 2,5g Mospilanu 20 SP 2,5 g + Dithane DG Neotec 20g nebo Merpan 80 WG 15g/na 10 vody. V těchto olejových směsích tedy může být místo Ekolu Biool nebo Rock Effect, místo Mospilanu SpinTor  6 ml+ adekvátní množství kontaktních přípravků proti strupovitosti jádrovin.
 • Opakuji znovu všechna upozornění: účinnost insekticidů v TM směsi s olejem stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čili čím později opakujeme druhou fázi kombinované jarní směsi (fáze růžového poupěte až počátek kveteni, tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.
 • Dále upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.
 • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy by měla být teplota nad 12 °C.
 • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (až od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace s olejem  Mospilan 20 SP.
 • o  Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné první ošetření jabloní provést brzy nejpozději už ve fázi myšího ouška a i zde z insekticidů v kombinovaném olejovém postřiku jsme odkázáni opět na Mospilan 20 SP.
 • o  Vždy je výhodné spojit tento kombinovaný ojejový postřik s prvním ošetření jádrovin proti strupovitosti přidáním kontaktního fungicidu např. Dithane DG Neotec, nebo Merpan 80 WG ať ho provádíme v rané či pozdější fáze vegetace).
 • o  Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma AgroBio Opava jarní soupravu s názvem Přezimující škůdci obsahující insekticid Mospilan 20 SP a smáčedlo s názvem Spartan). Pokud se k jarnímu ošetření použije  solově pouze insekticid, pak je nutné vždy do naředěné postřikové jíchy přidat smáčedlo!
 • U peckovin provádíme první jarní ošetření v období od fáze  zeleného pupenu (pukání pupenů) a poté druhé ošetření do fáze bílého poupěte. Zde do olejové TM směsi běžně dáváme jako insekticid Mospilan 20 SP. Pokud by některý zahrádkář chtěl realizovat ekologickou produkci pak by využil jako insekticidy  přípravek Neudosan a  nebo s výhodou Spintor, který se navíc nyní používá při minoritním rozšíření u třešní, višní na vrtulií, a ii u švestek na pilatku a též i u drobného ovoce a v zelenině. Ve světě je hojně používán jako univerzální insekticid, Jedině, kde SpinTor neučinkuje, jsou mšice.. .
 • Poslední upozornění – v teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více jak 5% větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést  první ošetření proti této chorobě a to samostatným postřikem preparáty na bázi síry (Kumulus WG, Sulfurus) a v dosahu rukoiu tyto větvičky  odstraníme.
 • U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu, (Dithane DG Neotec), alternativně dle ekoterapeutů je doporučován přípravek Vitisan..
 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Signum obsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry, které signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují samostatně anebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni.  V současné době mohou zahradkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem Switch.  Podle intenzity postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné vzdušné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy. 
 • Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době na začátku rašení je vhodné provést postřik TM směsí olejovitého přípravku tentokrát s akaricidem proti přezimujícím škůdcům, především proti vajíčkům svilušek a larvám puklice švestkové (Ekol 15ml+8g Nissorun 10 WP).  Porosty s pravidelným výskytem hálčivce nebo vlnovníka révového (s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy) se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům a hálčivcůpm) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri.
 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravek na bázi mědi a to Champion 50 WG nebo ještě Kuprikol 50, který ná ukončenou registraci k 1.7.2020 ale spotřebování zásob má povoleno1.7.2021.. Po vyrašení broskvoní je nutné používai t již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec, 
 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku kvetení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používal systémově účinný přípravek Horizon 250 EW. V tomto roce a i v dalších letech je třeba vyžívat především přípravek Teldor 500 SC, nebo  nově zavedený Magnicur QUICK se stejnou účinnou látkou- fenhexamid. Dále  se objevil k použití nejnovější  přípravek  Prolectus (má účinnou látku fenpyrazamin), případně lze ještě využít kombinovaný přípravek Signum. Pro ekologickou produkci se doporučuje ošetření přípravkem Champion 50 WG.
 • Pokud hrušně pokvetou již v dubnu, pak v sadech, kde v blízkosti u hrušní se vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar jalovec prostřední, pak se pravidelně každoročně u nich objevuje rzivost hrušně.  Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců přechází patogen ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se provádí před květem a pak se ještě opakuje 1x v intervalu 7 dnů, především pokud bylo během kvetení chladné a vlhké počasí. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti např. typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG), případně myclobutanil (Talent), nebo Zato 50 WG.
 • Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Za předpokladu, že byl angrešt před květem preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry), pak po odkvětu k vystřídání použijeme dvakrát strobilurin Discus nebo Zato 50 WG.  Ekologové doporučují u drobného ovoce proti americkému padlí angreštovému Vitisan v 0,5% roztoku (čili 50g/10l vody), případně  Bioan (jde o přípravek k podpoře zdravotního stavu s vedlejším účinkem proti houbovým chorobám jmenovitě proti padlí).
 • Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Signum eventuálně  Mythos 30 SC nebo Scala (oba poslední se stejnou účinnou látkou) a druhý postřik pak při dokvétání fungicidem s nejkratší OL 3 dny, což je Teldor 500 SC. Ekoterapeuti doporučují  postřik Vitisanem.
 • Cibule pěstovaná ze sazečkyčasto vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální znaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV). Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií.
 • Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využit postřiku rostlinek přípravkem vhodným pro integrovanou i ekologickou produkci  SpinTor. Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna ihned po jejich výsadbě na záhonu proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postříkem s tímto přípravkem (tj. 20 g Championu na 10 l vody).

Jsme Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Křenovice u Slavkova, okres Vyškov.

Organizace byla založena v roce 1964. Naší členové relaxují při práci na zahrádce, pěstují pokojové rostliny, podílejí se na přípravě a pořádání podzimní výstavy. Vystavují nejen své výpěstky, ale i výrobky svých šikovných rukou, které vznikly v čase nepohody.  Své výpěstky a výrobky vystavují i ostatní občané nejen z naší obce.  Nejlepší výpěstek, který ohodnotí návštěvníci dostane celoroční předplatné časopisu Zahrádkář http://www.zahradkar.org/. Ostatní také neodejdou s prázdnou.

Každoročně pořádáme soutěžní výstavu výtvarných prací žáků místní školy. Děti z mateřské školy doplňují výstavu svými výtvarnými pracemi. 

V Retro koutku vystavujeme věci z let minulých, které se občané uchovávají na památku. Každý rok s jinou tématikou. V roce 2023 bude téma: Zahradničení - Hospodářství

Naše členky se účastní Floristické soutěže. Připraví se ve Floristickém kurzu.

Ke dni Země pořádáme brigádu v rámci akce ,,Ukliďme Česko"

Jezdíme na tématické zájezdy ke kterým přidáme i zájezd za jinými kulturními zážitky. Jezdí s námi i nečlenové organizace a vždy si zájezd moc pěkně užijeme.

Rádi přivítáme milé kreativní lidi, kteří přispějí novými nápady k činnosti naší organizace.