Vítejte na stránkách Křenovických zahrádkářů

Nezapomeňte v květnu

 • Přesto, že je květen statisticky poměrně vlhký měsíc dochází již nyní díky častým výkyvům i k výrazným přísuškům. U kultur náchylných na nedostatek vláhy a u čerstvých výsadeb nezapomeňte namulčovat povrch půdy vhodným mulčovacím materiálem.
 • Pokud trvá teplé, slunné počasí a pravidelně neprší, nezapomeňte zahradní rostliny zalévat.
 • Květen je měsíc, kdy ovocné stromy mají dostatek mízy a proto zahrádkáři ze zimních nenarašených roubů přeroubovávají peckoviny a jádroviny technikou za kůru. Rovněž je důležité pamatovat na včasnou ochranu proti rzi hrušňové, která při větším rozšíření silně omezuje asimilační schopnosti stromu. I když je základním a nejúčinnějším opatřením likvidace mezihostitele rzi (jalovec čínský a klášterský), je důležité provést chemické ošetření před květem a po odkvětu hrušně rostliny hrušně i jalovce.
 • Pamatujte také v této době na odstraňování a  likvidaci napadených větví jalovce. Ochranná opatření - nejen proti rzi, ale i proti ostatním chorobám (v květnu též proti obalečům, pilatkám, vrtuli třešňové, listovým mšicím, strupovitosti, padlí aj.) a škůdcům v  květnu aktuálních by měli provádět i zahrádkáři a pěstitelé, sousedící s vaší zahrádkou, aby tyto nákladné zákroky měly dostatečný efekt.
 • U bobulovin se mimo nedostatečného opylení podílí na sprchávání, či opadu bobulovin nedostatek půdní vláhy. Proto se doporučuje v období sucha dostatečně keře zalévat a v případě černého rybízu, kde bývá příčinou opadu špatné opylení, se doporučuje vysazovat více odrůd. Také vydatná zálivka ovocných stromů pod obvodem koruny je v období sucha z tohoto důvodu nutná.
 • Stromy jádrovin i peckovin je možné po odkvětu podpořit mimokořenovým přihnojením močovinou na list.
 • V případě vlhkého a deštivého počasí je nutné věnovat větší pozornost ošetření jahodníku proti plísni šedé. Přehoustlé, nebo dusíkem přehnojené porosty jsou pro napadení plísní podstatně vnímavější. Napadené plody je třeba ihned odstraňovat a likvidovat, zdravé podkládat, sazenice pěstovat na folii, nebo mulčovat. Řešením v  rizikových oblastech je i pěstování odolných odrůd (Karmen apod.).
 • Aktuální jsou i ochranné zákroky proti slimáům a plzákům, které ohrožují zvláště vyseté a vysázené zeleniny - je možné využít dusíkatého vápna (30g/m2), které působí i hnojivě a herbicidně a nebo různé návnadové přípravky. Tyto přípravky se aplikují opatrně tak, aby nedošlo ke styku s  rostlinami, případně biologickou ochranu.
 • Z březnového výsevu salát, špenát a kopr již můžeme sklízet, na volné záhony se vysévají ředkvičky, hrášek a karotku k postupné sklizni, salátovou řepu, fazolky, pozdní košťáloviny a čekanku salátovou pro zimní rychlení puků, ale i  na teplo náročnější zeleninové druhy, jako např. tykve a okurky. Do studeného pařeniště lze od začátku měsíce sázet okurky, na volná místa ve foliáku, či ve skleníčku se vysazují rajčata, papriky a okurky.
 • Nastává období intenzivního využívání nevytápěných skleníků a fóliáků, do kterých vysazujeme již i teplomilnou zeleninu, zanedlouho se objeví tradiční škůdci - mšice, molice, trásněnky. Při včasném přístupu je možné tyto škůdce udržet na přijatelné úrovni pomocí introdukce jejich predátorů v systému biologické ochrany.
 • Po období tzv. ledových mužů se vysazují na záhony sazenice teplomilných plodových zelenin - rajčata, papriky, okurky, z ostatních zelenin celer, který je choulostivý na přichlazení a tím vybíhání.
 • Ten, kdo nemá zahrádku, může na balkonu, nebo terase, či alespoň na ploše okenního parapetu některé zeleniny pro svoji potřebu vypěstovat. Nízkým keříčkovým rajčatům stačí sáčky z plastic. hmoty, vysoké tyčkové odrůdy v polyetylénových pytlích, k tyčkovým fazolům vysetým do bedýnek je možno z latěk a provázků do cca 2-metrové výše zhotovit vhodnou opěru. Na balkonu si můžeme vypěstovat podobným způsobem i papriky, nad kterými natáhneme na ohnuté dráty folii v podobě krytu. Mimo užitkovou zeleninu nám balkon během vegetace poskytne i okrasnou zelenou stěnu, ze které sklízíme lusky.
 • Pokud v dubnu nebyl čas, nebo vhodné podmínky pro vysazení révy, tak to ještě v květnu můžeme provést. Je ale nutné mít půdu pro dlouholeté pěstování řádně připravenou - hluboké zkypření (60 cm), zásobení kompostem (10 kg), plným hnojivem (4 dkg/sazenici). Když již je u révy zřetelná násada budoucí úrody (koncem měsíce), vylamujeme neplodné letorosty a zálistky, vyrůstající z úžlabí listů. Proti perenospoře, padlí, obalečům a červené spále v této době stříkáme.
 • Stále ještě můžeme do truhlíků na okno vysévat některé letničky (balzamíny, lichořeřišnice), do mobilních nádob vysévat nízké odrůdy afrikánů. Hlízy jiřin se vysazují na dobře připravené záhony (propracovaná a kompostem vyhnojená půda), vysazují se hlízy gladiolů. S výsadbou narašených hlíz begonií, dosen či begonií semperflorens počkejte až do třetí dekády měsíce kvůli vyšší citlivosti na mráz. Také předpěstované sazenice petúnií, salvií, lobelek, gazanií se sázejí až po zmrzlých.
 • U růží odstraňujte včas (nejlépe hned po zjištění) plané vlkovité výhony, vyrůstající z  podnože. Také dbejte na zdravotní stav a vhodnými fungicidy, stříkejte proti rzivosti růže, proti černé skvrnitosti a padlí růže. Balkon efektně ozdobí laťková mříž, která se nechá popnout popínavou lichořeřišnicí, nebo fazolem šarlatovým.
 • Za teplého dne vyneste pokojové květiny ven (ne však na prudké slunce) a osprchujte je. Tato koupel vlažnou vodou jim prospěje, po okapání vody je přeneste zpět na jejich místo. Vřesy a vřesovce po odkvětu sestříhejte asi o 1/3 délky - keříky zahustí až od země a bohatě pokvetou.
 • Nově vysázené dřeviny dostatečně zalévejte (zvláště v období sucha a intenzivního slunečního záření) - mlžení je třeba několikrát denně opakovat.
 • Průběžně odstraňujte u šeříku odkvetlá květenství hned po odkvětu, po odkvětu tulipánů odstříhávejte semeníky, aby se rostliny nevysilovaly.
 • Trávník pravidelně sekejte, krátkou řezanku z pokosu sekačkou (ne však rostliny v semenném stavu) použijte na zahrádce jako mulč. Krtek v trávníku, ale i na záhonech je hmyzožravec právně chráněný a nelze jej chytat, či snad hubit. Jistých úspěchů v ochraně proti jeho přítomnosti bylo dosaženo při kladení silně aromatických látek do chodeb - můžete např. vyzkoušet vliv rozříznutých stroužků česneku, někomu se zase osvědčily drobné kousky naftalínových tablet vložené do vchodu otevřených nor.
 • Důležité je rovněž celý měsíc věnovat pozornost plevelům. Mírné zaplevelení zahrádky je možné tolerovat, neboť zcela bezplevelný stav půdy způsobuje přehřívání půdy, které napomáhá likvidaci užitečných půdních mikroorganismů. Důležité je nenechat plevel vykvést, neboť má většinou velkou reprodukční schopnost pomocí semen - např. ptačinec žabinec.

 Ochrana rostlin

 • V období kvetení jádrovin musíme se věnovat především v ochraně jádrovin současně proti strupovitosti a i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobilurin Discus případně Zato 50 WG v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v reservě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho se ty to kontaktní přípravky kombinovaly se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas 100 EC). Konečně se objevil na trhu povolený přípravek pro zahrádkáře s názvem Sercadis, který působí preventivě i léčebně nejen proti padlí ale též proti strupovitosti jádrovin. Bude jednodušší dosavadní kombinaci kontaktních a systémových fungicidů nahradit Sercadisem. Účinnou látkou je zde fungicid fluxapyroxad, přípravek má dlouhou ochrannou lhůtu (35 dnů) takže se hodí především na začátek vegetace, navíc je třeba respektovat návod k používání, především že ho lze použít pouze 3x během vegetačního období. Pro ekologickou produkci ekologové doporučují v době maximálního rozkvětu jabloní použít k ošetření proti strupovitosti přípravek Myco-sin a proti padlí VitiSan nebo síru (Kumulus WG). V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů) houby způsobující strupovitost pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG a to pravidelně, maximálně v desetidenních intervalech. Naopak při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo by se ještě mohl použít nověji registrovaný přípravek Tercel, což je kombinace kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou léčebně působící látkou – pyraclostrobin
 • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď SpinTor případně Mospilan 20 SP. Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (čili jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. V současné době jsou k ošetření povoleny dva přípravky. Je to Mospilan 20 SP a nově SpinTor. Mospilan 20 SP, který je již povolen u slivoní proti zobonoskám a u peckovin proti štítence zhoubné v dávce 2,5 g/10l vody. Mospilan je rovněž neonikotinoidem jako dříve povolené Calypso, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc při správné aplikace neškodí včelám. Ekologové doporučují proti pilatkám jablečným i slivoňovým postřik výluhem z tropického keře Quassia amara v kombinaci s biopreparátem Madex.
 • V průběhu měsíce včas ošetřujeme ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG je povolen pouze velkopěstitelům, zahradářům zbývá Mospilam 20 SC), dále pak jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější méra skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a při vysokém postižení odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají. Ekologové proti vlnatce krvavé doporučují Neudosan a proti listovým mšicím přírodní rostlinný insekticid NeemAzal T/S.
 • U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo účinnějším přípravkem Talent. Za deštivého počasí je potřeba ošetřit meruňky již krátce po odkvětu. Ekoterapeuti stav řeší pomocí přípravku Vitisan.
 • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révyproti plísni révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu jedinců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (SpinTor). Během vegetace při silném tlaku obalečů lze výjimečně použít i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis), který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu náletu obalečů.
 • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který bylo stažen z registrace a z trhu pro neúčinnost, buď Mythos 30 SC, nebo přípravek Signum a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní! Ekologové k řešení této situace používají postřik Vitasanem.
 •  Zaseté a vysásázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Ekologové doporučují biologický přípravek Nemaslug (parazitické hlístice Phasmarahbditis hermaphrodita), který se ve formě zálivky vpravuje do půdy. Přípravek působí 6 týdnů. Za nejméně toxický z chemických přípravků lze považovat Feramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x. Další doplňkovou metodou je použití pastí na slimáky a plzáky s atrakantem. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů a to tak, že je lákají do sklenic, které jsou částečně naplněné pivem a zapuštěné do země.

Jsme Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenovice u Slavkova, okres Vyškov.

Organizace byla založena v roce 1964. Naší členové relaxují při práci na zahrádce, pěstují pokojové rostliny, podílejí se na přípravě a pořádání podzimní výstavy. Vystavují nejen své výpěstky, ale i výrobky svých šikovných rukou, které vznikly v čase nepohody.  Své výpěstky a výrobky vystavují i ostatní občané nejen z naší obce.  Nejlepší výpěstek, který ohodnotí návštěvníci dostane celoroční předplatné časopisu Zahrádkář http://www.zahradkar.org/. Ostatní také neodejdou s prázdnou.

Každoročně pořádáme soutěžní výstavu výtvarných prací žáků místní školy. Děti z mateřské školy doplňují výstavu svými výtvarnými pracemi.  V Retro koutku vystavujeme věci z let minulých, které se občané uchovávají na památku. Každý rok s jinou tématikou. V roce 2022 bude téma Sport.

Ke dni Země pořádáme brigádu v rámci akce ,,Ukliďme Česko"

Jezdíme na tématické zájezdy ke kterým přidáme i zájezd za jinými kulturními zážitky. Jezdí s námi i nečlenové organizace a vždy si zájezd moc pěkně užijeme.

Rádi přivítáme milé kreativní lidi, kteří přispějí novými nápady k činnosti naší organizace.