Akce roku 2022

Akce ÚS ČZS Přerov byly zorganizovány za podpory těchto sponzorů. Děkujeme.


Výstava ovoce a zeleniny 2022 v Oseku nad Bečvou

Článek o Výstavě ovoce a zeleniny v Oseku nad Bečvou naleznete v samostatném odkazu v menu vlevo.


Konference Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov

Konference se konala v úterý 17.května 2022 v zasedací budově ve Smetanově ulici č.7 v Přerově. Konferenci zahájil předseda ÚS ČZS Přerov přítel Karel Odložil. Delegáti se seznámili se zprávou o činnosti, o hospodaření a se zprávou kontrolní komise. Odsouhlasili Plán práce na rok 2022, rozpočet na rok 2022 a ocenění na rok 2023. V průběhu konference byly předány ocenění členům ČZS za rok 2022. V závěru delegáti odsouhlasili usnesení z této konference.Výtvarná soutěž - Ovoce plné vitamínů 

Výsledky celostátního kola:

Kresba, malba, kategorie A:

2.

MŠ Dvořákova 23, Přerov

Laura Macháčová

Kresba, malba, kategorie B:

7.

ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov

Zuzana Valentová

Kresba, malba, kategorie C:

5.

ZŠ Svisle 13, Přerov

Hana Mojzíková

Kresba, malba, kategorie E:

3.

ZUŠ B.Kozánka, Přerov

Elen Krejčiříková

7.

ZŠ 1.května, Přerov 

Rozálie Kašparová

Polytechnické práce, kategorie A:

3.

MŠ Dvořákova 23, Přerov

Ludmila Konečná


Přednáška - Odrůdy ovoce vhodné pro zahrádkáře


   

    Na přednášce přivítal přítomné členy zahrádkářů, a také hosty, 
    předseda Územní sdružení Přerov přítel Karel Odložil. 
    Doporučil k výsadbě vhodné odrůdy jádrovin a peckovin.
    Přednáška byla velmi zajímavá, neboť se účastníci seznámili,
    s novými odrůdami jabloní, hrušní, slivoní, meruněk, broskvoní, 
    třešní a višní, a se zkušenostmi s jejich pěstováním.

Řez ovocných stromů středního vzrůstu

V sobotu 19.března zahájil přednáškou předseda Územního sdružení Přerov Karel Odložil druhé letošní zahrádkářské dopoledne. V příjemném prostředí moštárny ČZS v Tovačově nejdříve přednesl přednášku o řezu ovocných stromů středního vzrůstu.. Poté jsme se přesunuli do nedaleké zahrady, kde přednáška pokračovala praktickou ukázkou řezu. Ukázky se zúčastnili nejen členové ČZS, ale také široká veřejnost.


Ovocné dřeviny pro menší zahrádky a ukázka jejich řezu

V sobotu 5.března jsme se sešli v 9.hodin na zahradě v zahrádkářské kolonii pod hvězdárnou v Přerově. Za pěkného počasí pořádalo Územní sdružení Přerov Zahrádkářské dopoledne. Pod vedením odborného instruktora ČZS přítele Petra Svobody jsme zhlédli odbornou ukázku řezu ovocných dřevin pro menší zahrádky. K vidění byl nejen  řez po výsadbě, ale také řez udržovací. Své dotazy přednesly nejen členové ČZS, ale také přátelé zahrad z nedalekého okolí.


Výtvarná soutěž - Ovoce plné vitamínů 

Výsledky okresního kola:

Soutěže se zúčastnily děti všech kategorií. Soutěž jsme jako každý rok pořádali ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově. Z obrázků vznikla výstava, která byla zahájena vernisáží. Na ni bývají pozváni všichni výherci a jsou jim předány krásné ceny. Na ty v roce 2022 přispělo i Statutární město Přerov.
Kategorie mateřské školy - kresba, malba

1. Rosálie Švarcová, MŠ Jasínkova, Přerov
2. Šimon Dočkal, DS Jasinka, Přerov
3. Zuzana Hadašová,  DS Jasinka, Přerov

Kategorie mateřské školy – polytechnické práce
1. Vanda Prášilová, MŠ Píšťalka, Máchova 8, Přerov
    Zuzana Hadašová, Stella Dočkalová a Ella Trnčáková, DS Jasinka, Přerov
2. Filip Březina, MŠ Píšťalka, Máchova 8, Přerov
    Vojtěch Havlíček, MŠ Optiky, Přerov
3. Laura Machačová, MŠ Dvořákova, Přerov     

Kategorie 1. st. základní školy - kresba, malba
1. Zuzana Valentová, ZŠ Za mlýnem, Přerov
2. Eliška Novotná, ZŠ U tenisu, Přerov
3. Adam Lakomý a Viktorie Zaoralová, ZŠ Za mlýnem, Přerov

Kategorie 1. st. základní školy – polytechnické práce
1. Natálie Opichalová, ZŠ Za mlýnem, Přerov
2. Tereza Vaňková, Eva Rudová a Lukáš Lejsek, ZŠ Za mlýnem, Přerov
3. kolektivní práce dětí 4.B, ZŠ Za mlýnem, Přerov

Kategorie 2. st. základní školy - kresba, malba
1. Hana Mojzíková, ZŠ Svisle, Přerov
2. Anna Betáková, Gymnázium J. Blahoslava a SPGŠ, Přerov
    N. Számazová, ZŠ Za mlýnem, Přerov
3. Karolína Bártková, Gymnázium J. Blahoslava a SPGŠ, Přerov
    Jan Gerec, ZŠ Trávník, Přerov  

Kategorie 2. st. základní školy – polytechnické práce
1. Martina Dvořáková, ZŠ Velká Dlážka, Přerov
Kategorie speciální školy - polytechnické práce
1. kolektivní práce dětí ZŠ Acorn´s and John´s School, U Bečvy 2, Přerov
2. kolektivní práce dětí SŠ, ZŠ a MŠ  Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Kategorie umělecké školy – kresba, malba
1. Rozálie Kašparová, ZUŠ B.Kozánka, Přerov
    Barbora Popová, ZUŠ B.Kozánka, Přerov
2. Sebastian Mrázek, ZUŠ B.Kozánka, Přerov
    Anna Hrazdirová, ZUŠ B.Kozánka, Přerov
3. Kristýna Hánečková, ZUŠ B.Kozánka, Přerov
    Elen Krejčiříková, ZUŠ B.Kozánka, Přerov