Exkurzní místa

 A - významné objekty

Zahrádkové osady:

 • informace na ÚS v úředních hodinách

 B - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Přerov - zbytky gotických městských hradeb s baštami,
   - hrad,
   - muzeum J.A. Komenského (zde r. 1614-1618),
 • Předmostí - pravěké osídlení, sídliště lovců mamutů,
 • Bochoř - lázně, sirnatoželezitý pramen (z r. 1580) - pohybové ústrojí,
 • Teplice n.B. - prameny uhličitano-vápenatohořečnaté železnaté kyselky,
   - lázně, léčení nemocí oběh. ústrojí,
 • Tovačov - zámek,
   - neregulovaný tok Moravy, přírodní rezervace,
   - osídlení z doby neolitu,
 • Helfštýn - zřícenina hradu (13. stol.) poblíž Týna n.B.,
   - každoročně soutěž kovář. umění, výstavy,
   - hradní restaurace.

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Hranický kras - Zbrašovské aragonitové jeskyně - zařazen do seznamu UNESCO, devon. vápence, gejzírové krápníky, aragonit, plynová jezera,
 • Čekyňský kopec - chráněné naleziště stepní květeny,
 • Bělotín - geomorfol. předěl rozvodí Baltského a Černého moře,
 • Přerov - les Žebračka (234 ha), přír. rezervace lužního lesa,
   - výskyt hnízdících i  tažných ptáků, sledováno Ornitologickou stanicí,
 • Zámek v Hustopečích n/B. - překrásné arkády, výstavní síň Konírna, řeznické muzeum,
                                                        Lapidárium s artefakty původních arkád, hudební a filmové muzeum,

                                                      mini pivovar Kohůtka,
        Zahrádkářské zařízení v Hustopečích n/B. - moštárna, sušička a pec na tradiční pecáky,

        Ekofarma Kozí Hrádek - v obci Vysoká ( vzdálená 2 km ),

        Lučice - Fa Kozák - zařízení na skladování a zpracování ovoce - moštování a sušení,