Nabídka volných zahrádek

Vložení inzerátu

Závazné podmínky inzerce ČZS.

 1. Provozovatelem a správcem inzerce na stránkách Územního sdružení Přerov je Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen provozovatel).
 2. Uživatelem inzerce je každá osoba, která inzerci použije ke zveřejnění své nabídky či poptávky a souhlasí s těmito podmínkami.
 3. V rámci inzertní služby poskytuje provozovatel uživateli možnost uveřejnit bezplatně inzerci nekomerční povahy v textové podobě na svých webových stránkách po dobu 90 dnů. Po 90 dnech bude inzerát odstraněn.
 4. Inzeráty vložené do stránek Územního sdružení Přerov jsou zobrazeny souběžně i na webových stránkách Bezplatná inzerce Českého zahrádkářského svazu, z.s.
 5. Pro využití inzertní služby musí uživatel zadat svou platnou a funkční e-mailovou adresu. Obsah inzerce nesmí odporovat platným zákonům ČR. Stejný inzerát nesmí být vložen opakovaně, nebo současně do více kategorií.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo přesunout inzerát do jiné kategorie, pokud kategorie neodpovídá obsahu inzerce, nebo inzerát odstranit pokud odporuje uvedeným podmínkám.
 7. Uživatel má právo během doby zveřejnění inzerce text upravovat, nebo inzerát odstranit. Doba zveřejnění inzerátu se jeho úpravou nemění.
 8. K úpravě nebo smazání inzerátu slouží e-mail s heslem zaslaný provozovatelem na zadanou e-mailovou adresu, proto musí uživatel zadat vždy platný e-mail a heslo. Heslo má být dlouhé 6 až 12 znaků bez použití diakritiky.
 9. Provozovatel inzerce, kromě e-mailu, neshromažďuje a nezveřejňuje žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud uživatel osobní data do inzerátu uvede, činí tak ve svém vlastním zájmu na základě svého svobodného rozhodnutí.
 10. Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do inzerce mohou být zneužita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné počínání třetích osob.
 11. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, aby byla chráněna jeho práva.
 12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů inzertní služby, ani za způsob jakým službu využívají. Rovněž nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním inzerce, nebo z důvodu její nefunkčnosti.
 13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a mohou být provozovatelem dále upravovány. Uživatel je proto povinen se s nimi seznámit vždy při každém zadání inzerátu a potvrdit s nimi svůj souhlas.
Jméno


E-mail


Text inzerátu (max. 600 znaků)
Délka inzerátu:  Kategorie

Heslo pro pozdější opravu či zrušení.


Přidat obrázek:


Zde: opište kód kontrola

Souhlasím s podmínkami inzerce ZO ČZS

Mám zájem o zahrádku v kolonii v Přerově. Nejlépe v Přerově - Předmostí. Kontaktní telefon: 604641785.
(Vloženo: 12.12.2019)

ZO č.14 Přerov - Dluhonice nabízí 
více zahrádek za železniční stanicí Dluhonice - plocha kolonie se dělí na parcely o velikosti dle zájmu do obsazení poslední. Kolonie je oplocená, pozemek je ve výpůjčce = 0 Kč nájem, jen je třeba se stát členem ZO a platit členské příspěvky a podílet se na společných opravách apod. Parcely ve stavu 1x ročně posekaný trávník, nutná větší investice práce do obnovy. Na dvou místech možný odběr vody ze studní, ale ty si musí členové opravit, jinak společná studna uprostřed kolonie.
Kontaktní údaje na předsedu: přítel Orság, tel. 728 083 115. Vloženo 26.7.2019

ZO Přerov - Lověšice nabízí několik volných zahrádek ve dvou koloniích:- za podjezdem ke křižovatce - asi 3 zahrádky dlouho neudržované, nutnost domluvy a opravy plotu, plocha 250-320 m2, nájem se platí přes ZO soukromníkovi (6 Kč/m2/rok), bez vody.- v kolonii před vjezdem do obce od strojíren či Bochoře - 1-2 zahrádky asi 10x30 m, studny, udržovaná kolonie, oplocená, nájem se platí přímo městu Přerov, je třeba požádat o smlouvu na úřadě (nové smlouvy 3 Kč/m2/rok)Kontaktní údaje na předsedu  předá US Přerov. 
Vloženo 15.4.2019


Prodám malou zahrádku o výměře 114 m2, na pozemku je přístřešek, pumpa, oplocení. Zahrádka se nachází v osadě za  "myší dírou" v Přerově. Cena je 7000 Kč bez nářadí. Pokud by zájemce chtěl v přístřešku ponechat strunovou sekačku a jiné nářadí, je cena 8500 Kč. SMS na tel. číslo 704 723 386. Sapáková Eva   (Vloženo 19.6.2019 )