ZO – členská schůze - vzory dokumentů pro volby 2024

VZOR Pozvánka ZO na členskou schůzi
text další

Vzor Kandidátka ZO členská schůze 2024
text další

Vzor Usnesení ZO o volbě + prezenční listina
text další

Registrační list ZO 2024-2029
tab další

Čestné prohlášení k registraci funkcionáře
text další

Souhlas vlastníka s umístěním sídla ZO
text další

Vzor Delegačenka ZO 2024
tab další