Zasedání Rady ÚS ČZS Karlovy Vary

Rada územního sdružení je svolána dle § 20, odst.4 Stanov ČZS každý rok. Zápisy z průběhu jednotlivých zasedání a usnesení jsou v odkazu.

Usnesení ze zasedání územní konference ÚS ČZS Kar. Vary 2019

Usnesení územní konference
text další