Úhrada členských příspěvků

Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je stanovena rozhodnutím Republikové rady ČZS.

Od roku 2024 činí členský příspěvek 300 Kč za rok s následujícím dělením.

  • Podíl pro ZO 100,- Kč – zůstává v rozpočtech ZO
  • Podíl pro ÚS 70,- Kč – základní podíl k zajištění činnosti ÚS
  • Fond aktivity ÚS 30,- Kč – k podpoře zvýšení aktivity ÚS
  • Fond rozvoje Svazu 16,- Kč – z Fondu jsou poskytovány příspěvky pro rozvoj ZO/ÚS
  • Rizikový fond Svazu 1,- Kč – slouží ke krytí škod ZO/ÚS po živelních katastrofách
  • Podíl pro RR 83,- Kč – slouží k zajištění činnosti RR a ústředí Svazu

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO, které dostávají známky od svého ÚS je stanoven termín individuálně). 

Distribuci členských známek od roku 2024 provádí územní sdružení ČZS.

Při uhrazení členského příspěvku obdrží člen členskou známku platnou pro příslušný rok, který je na známce uveden. Členská známka má být následně vylepena do členského průkazu, jako doklad o uhrazení členského příspěvku.

Úhradu členských příspěvků ZO provádějte v termínu od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 4. 2024 na bankovní účet Územního sdružení ČZS Karlovy Vary č. 123-1147000237/0100, variabilní symbol je šestimístné evidenční číslo ZO (303xxx). 

Po úhradě budou vydány členské známky zástupci ZO v úředních hodinách sekretariátu ÚS. Zároveň budou předány publikace Rukověť zahrádkáře 2024 dle počtu členů ZO.

p.č. ev.číslo ZO ZO ČZS předseda počet zahrádek počet členů členský příspěvek 2024 platba celkem od člena ZO členský příspěvek 2024 úhrada na účet ÚS členský příspěvek 2024 zůstává ZO
1 303 001 Dalovice Kriegerová Helena 36 36 10800 7200 3600
2 002 KV Doubí Brož Jiří 66 66 19800 13200 6600
3 003 Jáchymov Kubínová Lucie 60+6 63 18900 12600 6300
4 004 Hroznětín Kosina Vladislav 48 47 14100 9400 4700
5 005 Ostrov Netrhová Helena 826 810 243000 162000 81000
6 007 KV Chodovská Valdman Josef 129 118 35400 23600 11800
7 008 N.Role U Plynárny Procházka Stanislav 63 63 18900 12600 6300
8 009 Nejdek Sevastopolská Bystřický Marcel 76 78 23400 15600 7800
9 011 Toužim Nedvídek Jiří 55 46 13800 9200 4600
10 013 KV Lázně Urbanec Zdeněk, JUDr. 50 62 18600 12400 6200
11 014 Bochov I. Brabenec Petr 38 50 15000 10000 5000
12 015 KV Pod Moštárnou Mahr Radek 27 26 7800 5200 2600
13 016 KV Krokova Drahovice Návorková Michaela 133 114 34200 22800 11400
14 017 KV Drahovice März Jan 60 58 17400 11600 5800
15 018 KV Tuhnice Soukupová Kateřina,Mgr. 91 106 31800 21200 10600
16 019 Sadov Prudil Libor, Ing. 88 80 24000 16000 8000
17 021 KV Třeboňská Würkner Aleš 23 23 6900 4600 2300
18 022 Žlutice Kubínková Jana 49 49 14700 9800 4900
19 026 Sedlec Šimek Miroslav, Ing. 72 72 21600 14400 7200
20 028 KV Doubí III Najmanová Dagmar 98 96 28800 19200 9600
21 029 KV Pod Hájovnou Zajíc Ivan, Bc. 80 66 19800 13200 6600
22 031 KV Růžový Vrch Szabo Ladislav 98 120 36000 24000 12000
23 033 Tašovice Pažďorová Alena 9 9 2700 1800 900
24 034 S.Role - Letná Šebesta Petr, Ing. 10 15 4500 3000 1500
25 035 Velichov Berka Zdeněk, Ing. 36 26 7800 5200 2600
26 038 Dvory KV Mikešová Monika 118 100 30000 20000 10000
27 043 Realistik KV Kořínková Milena 33 46 13800 9200 4600
28 044 St.Role Nerudovka Cvanigová Daniela 44 52 15600 10400 5200
29 045 Doubí II Fous Bohumil 113 0 0 0 0
30 047 Fojtov Ortová Jana 25 25 7500 5000 2500
31 049 KV Pod Internátem Dalík Vlastislav, Ing. 21 22 6600 4400 2200
32 051 KV Počernická Nečas Ladislav 22 27 8100 5400 2700
33 052 Stanovice Frič Martin 7 10 3000 2000 1000
34 053 N.R. Stará Bouchalka Svoboda Roman 105 50 15000 10000 5000
35 055 S.Role Zátiší Belan Zdeněk 42 53 15900 10600 5300
36 056 Bochov II. Holbová Lenka 39 46 13800 9200 4600
37 057 Rolavská Polák Pavel 42 58 17400 11600 5800
38 058 KV Šumavská Michlová Zdeňka, Ing. 51 56 16800 11200 5600
39 059 Rosnice Tscheilová Irena 27 26 7800 5200 2600
40 061 Doubí - K Přehradě Swierkosz Roman 33 33 9900 6600 3300
41 062 Stará Kysibelská Halaxa Karel 13 13 3900 2600 1300
42 064 KV U Lávky Kolárik Štefan, Ing. 6 5 1500 1000 500
43 066 Chodov Lesní Studničková Lenka 25 24 7200 4800 2400
44 068 Čankov Panuška Jan 53 52 15600 10400 5200