Výstavy 2022

Pro rok 2022 je zatím připravena výstava 'KOSATCE a PIVOŇKY'.

V letošním roce připravujeme tradiční výstavu kosatců, se kterou jsme zahájili v červnu 1985 svoji činnost. Postupně byla tato výstava zkombinována rovněž s expozicemi pivoněk.

Výstava bude ve dnech 4. a 5. června a vystavovat budou místní pěstitelé a přátelé z Polska.

Na letošní výstavu jsme pozvali absolventa Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě pana Lukáše Horkého, který zachycuje na svých fotografiích přírodu a pak je prezentuje buď v knize nebo na výstavách v Česku nebo v Polsku.

Kdo chce přivítat jaro, může se podívat na výstavu skalniček, pořádanou Klubem Adonis Ostrava: