Den stromů v HLUČÍNĚ

Naše SZO ČZS IRIS Hlučín se letos opět připojila k celosvětové akci "DEN STROMŮ".

2021:

V roce 2018 jsme si vytvořili místo, kde se můžeme setkávat u příležitosti Dne stromů. Díky tomu jsme se již po čtvrté tam opět letos setkali:


2018:

V letošním roce připadl "Den stromů" na 20. října. Rozhodli jsme se přispět k této akci výsadbou stromu.

Letošní rok byl k tomu ještě příhodnější než mnohé jiné roky, protože v roce 1918 vznikla ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. I když Hlučínsko se k ní připojilo později, jsme si vědomi významu této události.
U podobné příležitosti bývalo zvykem vysazovat stromy, proto jsme obě příležitosti propojili a ke stému výročí republiky jsme se rozhodli vysadit český symbol - lípu.

Získali jsme pro tuto akci podporu města a spolu se spolupracujícím klubem ´Sousedé 55+´ jsme v předvečer Dne stromů (19. října) vysadili dvě lípy v místě, kde vznikne do budoucna parčík.