Výstavy 2019

Jaké výstavy se konaly:

Ohlédnutí za výstavami květin.

Již 35. ročník květinových výstav mají za sebou pěstitelé květin ze specializované ZO ČZS Iris Hlučín. První byla na přelomu května a června výstava kosatců a pivoněk, kterou si vzal tradičně na starost Zdeněk Seidl. Výjimečně se tato výstava nekonala v Hlučíně, ale v Zahradnické škole v Ostravě, nicméně dominovaly ji kosatce z Hlučína. Spolu s nimi tam bylo vidět květiny z Polska. Výstava se těšila bohaté návštěvnosti.

                                                                       

Hlavní výstavou v Hlučíně byla mezinárodní výstava lilií. Konala se 29. a 30. 6. 2019 v komorním prostředí červeného kostela. Celkem bylo vystaveno 160 exponátů od 10 pěstitelů nejen místních, ale rovněž ze Slovenska a Polska. Při otevření výstavy byla vyhodnocena soutěž seniorek v aranžování, ve které se utkaly dámy z Hlučína, Darkoviček a ze Slavkova. V letošním třetím ročníku vyhrála paní Eva Kuhnová z Hlučína. Ceny předali starosta pan Paschek a místostarostka paní Řezáčová. Ocenění byli rovněž nejúspěšnější vystavovatelé lilií. Jako nejlepší byla vybrána lilie Pink Perfection p. Jana Szczeponka z Polska, v anketě návštěvníků zvítězil semenáč p. Jozefa Kapiasa z Polska. Týden po této akci jsme se zúčastnili výstavy lilií v Rybniku v Polsku.

                                  

            Grand Prix výstavy                                      Vítězné aranžování

Letos nás ještě čeká účast na výstavách gladiol nejen v ČR, ale rovněž v Polsku. Jako obvykle byly všechny výstavy doprovázeny starostí pořadatelů, jestli bude dost květin, proto jsme jeli pro lilie až k Nitře. S květinami ale nakonec nebývá problém. Problém v Hlučíně je s návštěvnosti. Proto si čas od času odskočíme vystavovat někde do okolí.

                                                                          /Zdeněk Seidl, člen výboru SZO ČZS Iris Hlučín/