Výstavy připravované v roce 2018.

Jedná se o 34. ročník výstav pořádaných naší SZO ČZS.

V letošním roce připravujeme tyto výstavy květin:


14. - 15. 4. 2018 SZO IRIS Hlučín - mezinárodní "Výstava narcisů a jarních cibulovin".


Výstava se uskuteční znovu po dvou letech, tentokrát bude v Kulturním domě v Hlučíně. Kromě pěstitelů jarních květin z naší SZO se jí zúčastní kolega Jerzy Widenka z Polska, který má bohatou sbírku narcisů a př.Přikryl z oblasti Jeseníků.

2. - 3. 6. 2018 SZO IRIS Hlučín - mezinárodní "Výstava kosatců a pivoněk".


Jedná se o pravidelnou každoroční akci. Výstava se uskuteční v Kulturním domě. Vystavovat budou pěstitelé a šlechtitelé kosatců z naší SZO a rovněž členové Middle European Iris Society (Středoevropské kosatcové společnosti) z českého a polského Slezska.
Po zkušenostech z posledních let bude tato výstava opět obohacena ukázkou sortimentu pivoněk pěstitelů z obou stran hranice.
Tradičně zde proběhne soutěž dětí v malování květin. Nově si děti mohou vyzkoušet vlastní aranžování květin.
Již druhým rokem proběhne soutěž pro kategoriii 50+ v aranžování květin pro členy ZO z Územního sdružení Opava a hosty.
Termín přihlášek je do 11. května 2018. Soutěžící dostanou základní materiál pro aranžování, ale mohou jej doplnit vlastním doneseným materiálem.


_______________________________________________________________________________


Propozice soutěže v aranžování, kategorie 50+.

 

Pořadatelem soutěže je Specializovaná ZO ČZS Iris Hlučín za podpory vedení Města Hlučína a Kulturního domu v Hlučíně. Pořadatel stanoví tyto podmínky pro účast v soutěži:

1.     Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří dovrší v roce konání soutěže padesátí let věku.

2.     Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit nejpozději vždy do pátku 3 týdny před konáním soutěže. Tento termín je nutný pro zajištění materiálu pro soutěžící.

3.     Termín uzávěrky přihlášek a konání soutěže bude vždy do konce ledna zveřejněn na webových stránkách Iris Hlučín (https://www.zahradkari.cz/szo/iris/index.php).

4.     Zájemci se přihlásí e-mailem na adresu tonda.pl@atlas.cz nebo u garanta soutěže Antonína Plinty, tel.: 00 420 739 522 324.

5.     Při přihlašování je třeba uvést jméno, adresu, rok narození. Na začátku soutěže podepíše přihlášený/přihlášená čestné prohlášení, že je amatérem v aranžování květin.

6.     Pořadatel připraví pro všechny soutěžící potřebný materiál a květiny, stejný co se týká množství i kvality, pro všechny přihlášené. Květiny budou poskytnuty členy Iris Hlučín.

7.     Vlastní soutěž proběhne v pátek, den před zahájením související výstavy květin, v době od 16 do 17 hodin.

8.     Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou z odbornic (odborníků) v aranžování.

9.     Soutěžní exponáty budou prezentovány veřejnosti na související výstavě květin.

10.  První 3 soutěžící budou oceněni věcnými cenami.

Schváleno na Výroční členské schůzi SZO ČZS Iris Hlučín dne 21. ledna 2017.

 

Josef CHLEBIŠ
předseda SZO ČZS Iris Hlučín