Pozvánky na výstavy SZO IRIS Hlučín

V roce 2017 připravujeme:

1) Mezinárodní "Výstavu kosatců a pivoněk"
2) Výstavu mečíků a jiřinek.


Sály plné vůní a barev.

        

           V letošním roce uspořádala SZO Iris Hlučín dvě výstavy květin. Výstava ‚Kosatce a pivoňky‘ se konala 3. a 4. června 2017 v Kulturním domě v Hlučíně a 19. a 20. srpna to pak byla výstava ‚Mečíků a jiřinek‘ v Červeném kostele v Hlučíně. Obě výstavy byly hojně navštívené a návštěvníky pochválené, což nás pochopitelně potěšilo.

           Vystaveno bylo více než 300 kosatců, ze všech v tuto dobu kvetoucích skupin, od 6 pěstitelů z Česka a z Polska, a kolem 100 odrůd pivoněk od 5 pěstitelů z obou zemí. Čestné místo bylo věnováno ukázce ze sbírky pivoněk našeho kolegy Henryka Klyszcze, který bohužel vloni zemřel. 

            Se zajištěním květin při výstavě mečíků a jiřin nám rovněž pomohli naši polští přátelé. Vystaveno bylo přes 200 exponátů od 7 vystavovatelů. Na stěnách sálu Červeného kostela byly vystaveny obrázky z tvorby našich nových kolegyň z klubu 'Sousedé 55+'. Nádherné prostředí kostela dodalo celé akci příjemnou atmosféru.

           Rádi bychom ale upozornil na doprovodné akce spojené s těmito výstavami.

Již vloni byla výstava kosatců a pivoněk doprovázela soutěží dětí v malování některé z vystavených květin. Jak vloni, tak i letos se tato akce setkala s nadšením zúčastněných dětí i jejich rodičů. Letos k tomu ve vestibulu KD ještě přibyla výstava obrazů kosatců namalovaných paní Markovou.

Uspořádání výstavy hodně pomohl zahradní nábytek, který nám zapůjčila místní prodejna Mountfield. To, že jsme mohli na tento nábytek aranžovat, umožnilo vyniknout jednotlivým odrůdám pivoněk a kosatců ve větších aranžích a poskytlo místo pro prezentaci několika z našich kosatců, které vyhrály na různých mezinárodních soutěžích. (Krátce před konáním výstavy vyhrál kosatec ‚Chachar', vyšlechněný Zdeňkem Seidlem, na Franciris 2017 v Paříži v konkurenci 120 odrůd z celého světa. A kromě vítězství přiznaného mezinárodní komisí pak v hodnocení návvštěvníků zahrady vyhrál jeho kosatec 'Ogar').

Důležitou doplňkovou akcí byla soutěž v aranžování pro aranžérky starší 50-ti let. Pozvali jsme do této soutěže zástupkyně všech ZO Územního sdružení ČZS Opava a zástupkyně našich družebních organizací z Polska. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 soutěžících. Zvítězily paní Hanusová a paní Josefusová z Darkoviček, které spolu s paní Barčovou ze Slavkova byly nejlepší.

Vítězky jsou vlastně vítězkami soutěže kola Územního sdružení. Zástupkyně všech ZO se totiž měly možnost soutěže zúčastnit a věříme tomu, že do budoucna jich bude ještě více. Letošní vítězky by měly postoupit do celostátního kola pořádaného RR ČZS v příštím roce. V letošním roce se bohužel republikové kolo konalo bez našich zástupkyň.

Přínosem druhé výstavy bylo navázání úzké spolupráce s klubem „Sousedé 55+“. Na obou stranách, jak na členech naší ZO, tak na členech klubu, je vidět, že je oboustranný zájem, aby tato spolupráce pokračovala i nadále

Vysoce si vážíme podpory vedení města, jak věcné podpory, tak i osobní účasti pana starosty Pavla Paschka a paní místostarostky Blanky Kotrlové na všech našich akcích. Naposledy to bylo u příležitosti „Dne stromů“ 20. října 2017. Nebyla to akce organizovaná městem, ale akci jsme zorganizovali my, protože zahrádkáři mají přece jen k přírodě nejblíže. Rádi bychom na tuto celosvětovou akci i v budoucnu navázali a v příštích letech se na ní aktivně podíleli tak, jak to bylo při jejím vzniku uvažováno, např. výsadbou stromů na veřejných prostranstvích města Hlučína.


Abychom mohli podobné akce dále pořádat, potřebujeme několik věcí: vypěstovat kvalitní výstavní exponáty, dát dohromady skupinu pracovitých a obětavých lidí, kteří výstavu zorganizují a připraví, a podporu vedení města, které nám vytváří podmínky pro realizaci. Kéž nám to vše co nejdéle vydrží …


_________________________________________________________


Propozice soutěže v aranžování, kategorie 50+.

 

Pořadatelem soutěže je Specializovaná ZO ČZS Iris Hlučín za podpory vedení Města Hlučína a Kulturního domu v Hlučíně. Pořadatel stanoví tyto podmínky pro účast v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří dovrší v roce konání soutěže padesátí let věku.

Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit nejpozději vždy do pátku 3 týdny před konáním soutěže (např. v roce 2017 proběhne soutěž 2. června 2017, proto se musí zájemci přihlásit do 12. května 2017). Tento termín je nutný pro zajištění materiálu pro soutěžící.

Termín uzávěrky přihlášek a konání soutěže bude vždy do konce ledna zveřejněn na webových stránkách Iris Hlučín (https://www.zahradkari.cz/szo/iris/index.php).

Zájemci se přihlásí e-mailem na adresu tonda.pl@atlas.cz nebo u garanta soutěže Antonína Plinty, tel.: 00 420 739 522 324. Při přihlašování je třeba uvést jméno, adresu, rok narození. Na začátku soutěže podepíše přihlášený/přihlášená čestné prohlášení, že je amatérem v aranžování květin.

Pořadatel připraví pro všechny soutěžící potřebný materiál a květiny, stejný co se týká množství i kvality, pro všechny přihlášené. Květiny budou poskytnuty členy Iris Hlučín. Vlastní soutěž proběhne v pátek, den před zahájením související výstavy květin, v době od 16 do 17 hodin.

Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou z odbornic (odborníků) v aranžování. Soutěžní exponáty budou prezentovány veřejnosti na související výstavě květin.

První 3 soutěžící budou oceněni věcnými cenami.

Schváleno na Výroční členské schůzi SZO ČZS Iris Hlučín dne 21. ledna 2017.

 

Josef CHLEBIŠ
předseda SZO ČZS Iris Hlučín