KVĚTINOVÉ DNY 2015

V roce 30. výročí založení naší Specializované základní organizace IRIS Hlučín jsme uskutečnili sérií výstavkvětin ve spolupráci s Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě a Územním sdružením ČZS v Opavě.

Kromě "Výstavy kosatců", která byla na zámku v Hlučíně, se ostatní výstavy konaly v areálu Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě. 

Výstavy byly doplněny aktuálními přednáškami. Lektory byli: Vlasta Hoňková, Norbert Kotyrba, Josef Chlebiš a Zdeněk Seidl.


 Výstava jarních květin, 22. - 24. dubna 2015
 Výstava kosatců, 30.-31. května 2015
 Výstava lilií a japonských kosatců, 23. - 25. června 2015
 Výstava mečíků a jiřinek, 2. - 4. září 2015