Výstava narcisů 2014.

Ve dnech 12. - 13.4.2014 se v Kulturním domě v Bolaticích uskutečnila další z výstav květin, tentokrát výstava narcisů.

Výstava narcisů v Bolaticích.

SZO ČZS  Iris Hlučín připravila obdivovatelům narcisů a jarních květin nádhernou mezinárodní  výstavu .

  Nejprve  organizátoři  museli provést změnu termínu  z 26. -27. 4.  na  12.- 13. dubna, protože   teplé jarní počasí uspíšilo kvetení  narcisů. V  Kulturním  domě v Bolaticích se se svými  narcisy prezentovalo deset  pěstitelů.  Každý  připravil  velice pěknou kolekci, takže celkově návštěvníci  a  obdivovatelé  mohli   zhlédnout na 500 exponátů, a to 450 odrůd a 50 novošlechtění.  S novošlechtěním  a  50 odrůdami se pochlubil pan Lubomír Ďurica ze slovenské Žiliny.  120 odrůd narcisů  z  polských  Gorzyc  přivezl pan Jerzy  Widenka,  80 odrůd pan Jaromír  Přikryl z Adolfovic u Jeseníku,  60 odrůd pan Jiří Odstrčil ze Šumperka.  Svými  osmdesáti  odrůdami se prezentovala  paní  Vlasta Hoňková  z Děhylova a 60 exponáty  pan  Zdeněk Seidl  z Hlučína. Pěknou kolekci přivezl  také pan Norbert  Kotyrba z Píště.   Pánové  Petr   Zagora  z Bohumína - Vrbice a Jaroslav  Kovalský  z Ostravy – Muglinova  přivezli  15  odrůd   tulipánů.  Další pěstitel  Josef  Dudek z Darkovic  poskytl  své květiny na aranžmá, která  připravily  členky Irisu Hlučín.

  Návštěvníci viděli i obrazy a výtvarné práce paní Líby Markové z Hlučína. Ukázku rozkvetlé jarní zahrady připravila paní Mazalová ze zahradnictví v Bolaticích.

  Podle ankety hodnocení návštěvníků se nejvíce  líbily odrůdy  Manuka ( 19 hlasů), Kiwi Sunset ( 15 hl.)  pana Ďurici a Flamengo ( 15 hl.) pana  Widenky,  Magellon ( 12 hl.), Eclat ( 11 hl.) paní Hoňkové, Radjel (11hl) pana Přikryla, Rager  a Acropolis (10 hl.) pana Widenky, ale  všichni  tvrdili , že vybrat nejhezčí  bylo  velice obtížné. Mezi hodnocenými byla také kolekce pana Kotyrby, obrazy a výtvarné práce paní Markové a aranžmá celé výstavy. Na anketních lístcích bylo napsáno 156 odrůd. Pět vylosovaných návštěvníků  dostane pět cibulek narcisů.

  Od  všech  nadšených  návštěvníků výstavy byla  slyšet  slova obdivu nad krásou narcisů  a poděkování organizátorům za přípravu výstavy. 

  Velký  dík  patří  manželům  Hoňkovým  z Děhylova, kteří si vzali organizaci výstavy na starost.

                                                                                      Předseda SZO Iris Hlučín Josef Chlebiš