Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Soutěž „Mladý pěstitel“


Podmínky soutěže 14. ročníku Mladý pěstitel:
 • soutěže se mohou zúčastnit žáci ZŠ jako jednotlivci, ne jako kolektiv.
 • mládež bude soutěžit o nejlepší zajímavě osázený truhlík, misku – např. s výpěstky květin i ovoce a zeleniny, koření apod.
 • podmínkou účasti na výstavě je přiložená fotodokumentace včetně písemných záznamů o postupu pěstování a růstu rostlin od výsevu až po současnost a odevzdaný soutěžní truhlík / miska (velikost: maximálně 60 cm dlouhý truhlík, miska Ø 35 cm).
 • nejlepší práce budou odměněny věcnými cenami, všichni soutěžící obdrží drobné pozornosti od sponzorů.
 • přihláška soutěžícího bude obsahovat:  jméno soutěžícího, datum narození, bydliště, telefon, e-mail
 • přihlášky odešlete nejpozději do 20. září 2017 na adresu:
  Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Olomouc, Zamenhofova 790, 77900 Olomouc.
 • Odevzdání exponátů a jejich zaregistrování proběhne ve středu 4. října 2017 na výstavišti Flora Olomouc, v expozici ČZS, která bude v letošním roce instalována v pavilonu „G“, v době od 10 do 16 hodin. 
 • Dovoz a odvoz exponátů lze po domluvě realizovat s pomocí vystavujícího Územního sdružení, pod které patří Vaše Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, pokud se nebudete moci domluvit, bude Vám proplaceno běžné jízdné veřejným dopravním prostředkem – jízdenka slouží jako doklad. Při větším množství soutěžních vzorků a současně nemožnosti přepravit je veřejnou dopravou, bude po předchozí domluvě poskytnuta náhrada jízdného osobním vozem dle platné vyhlášky.
 • Soutěžící obdrží volnou vstupenku pro návštěvu výstaviště k nedělnímu předání cen.
 • Výpěstky účastníků soutěže budou vystaveny v pavilonu „G“, kde bude expozice Českého zahrádkářského svazu, po celou dobu výstavy Hortikomplex 2017.
 • Předání cen soutěžícím proběhne v neděli  8. října 2017 ve 14 hodin, za účasti soutěžících, zástupců Olomouckého kraje a Výstaviště Flora Olomouc, u vystavených soutěžních prací. 
 • Odvoz exponátů bude možný v neděli 8. října 2017 po skončení výstavy, tj. po 17. hodině.
Přejeme skvělé pěstitelské úspěchy a těšíme se na nové zajímavé nápady ve 14. ročníku soutěže „Mladý pěstitel“.
       
Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Olomouc
                         Vlasta Schubertová, komise pro práci s dětmi


Soutěž se koná pod záštitou Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
zastoupeného náměstkem hejtmana Ing. Milana Klimeše. 

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.