Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
obr
Předsedkyně ERÚ vysvětluje změny tarifů na zasedání ČZS.

Vitásková, ERÚ: platit by měli zejména ti, kteří způsobili problémy v síti

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v sobotu 19. března vystoupila na zasedání Republikové rady Českého zahrádkářského svazu (ČZS), kde zástupcům územních sdružení z celé České republiky vysvětlovala nutnost změn tarifní soustavy a nastínila další možný vývoj cen elektřiny.

"Zvýšené náklady by měli nést především ti, kteří tyto problémy způsobili," zdůraznila Vitásková. Struktura přenosové sítě se v posledních letech výrazně změnila; stala se decentralizovanou. Do rozvodné sítě se připojilo přes 30.000 nových zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren, což přináší zvýšené náklady na cestě elektřiny ke koncovému zákazníkovi. „Změny tarifní struktury je však třeba dělat spravedlivě,“ dodala předsedkyně ERÚ s tím, že nepřipustí, aby tyto změny měly negativní dopad na ohrožené skupiny obyvatel, kam patří zejména senioři, mladé rodiny, či nezaměstnaní.

Nastavení pro konečného spotřebitele je podle ní práce téměř lékárenských vah. „Je třeba, aby finanční prostředky pro tu síť nebyly vyšší než je přiměřenost a aby ta přiměřenost neměla negativní dopad na konečného spotřebitele“, poznamenala. Odmítla rovněž změny, které by ohrozily úroveň a životní styl desetitisíců českých chatařů, chalupáře a zahrádkářů, kteří pro své hobby nebo aktivity potřebují vyšší jističe. 

Vitásková potvrdila, že se změnou tarifů není třeba spěchat, stávající stav je možné beze změny udržet až do roku 2019, na čemž se shodla i s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ten již v únoru letošního roku označil plánované změny tarifů jako špatný návrh, který by znamenal zdražení elektřiny pro 38 procent českých domácností. 

Původní návrh, který předpokládal razantní zvýšení plateb za jistič, Vitásková nedávno odmítla, rozpustila i expertní skupinu, která změny připravovala. Následně zadala vypracování návrhů změn tarifů, které nebudou vázány na jistič a nepřinesou tak výrazné zdražení pro koncového spotřebitele z řad domácností. 

„Chceme, aby přenosová síť byla skutečně připravena na to, abychom ji měli k dispozici tak, jak jsme zvyklí,“ uvedla s tím, že náklady na údržbu, provoz sítě a všechny doplňkové technologie stojí ročně 47 miliard korun.  „Ta částka se vybrat musí, aby ta energetická síť byla v bezpečném provozuschopném stavu a aby nemohla způsobit blackout,“ vysvětlila Vitásková na zasedání republikové rady ČZS.

-zj-

 
Členům republikové rady předsedkyně ERÚ poskytla i písemné materiály o tom co ERÚ řeší v rámci právní pomoci spotřebitelům, dále jak se změnila přenosová soustava a proč je nutná změna, díky níž byla navržena i Nová tarifní struktura (NTS), která by však měla negativní dopad na mnoho občanů a také zahrádkářů.
Materiály si můžete v podobě PDF souborů stáhnout zde:

"Spotřebitelé - aneb jak se bránit nekalým obchodním praktikám, jak reklamovat, atd." a
"Nová tarifní struktura v elektroenergetice".

Současně vyzvala přítomné členy RR a požádala zprostředkovaně všechny členy ČZS o pomoc při posouzení vlivu Nové tarifní struktury na obyvatelstvo. ERÚ nyní nezná celou strukturu jističů a odběrů u koncových zákazníků - tu zatím znají jen distribuční firmy, které ji ERÚ nepředaly. Proto vás ale i ostatní veřejnost žádá o vyplnění jednoduchého formuláře, kde uvedete svůj jistič, spotřebu, zapojené spotřebiče a připojíte posouzení, zda je pro vás NTS zlevněním nebo naopak zdražením - posouzení dopadu NTS si snadno spočítáte na kalkulačce NTS .
Dotazník - ve formátu PDF umožňující přímé vyplnění. Vyplněný dotazník zašlete na nts@eru.cz nebo v papírové podobě na Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava.
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.