Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Registrace organizačních jednotek svazu ve spolkovém rejstříku

Podle § 120 a 229 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být všechny spolky a pobočné spolky (ČZS i jeho organizační jednotky) zapsány ve spolkovém rejstříku. Zákon o veřejném rejstříku č. 304/2013 Sb. ve svém § 125 uvádí, že údaje o občanských sdruženích dříve vedené v základním registru Ministerstva vnitra (jde o ZO ČZS, které měly přiděleny IČO) měly být převedeny do spolkového rejstříku do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do konce března 2014. Bohužel se stále množí případy, kdy některé základní organizace převedeny do spolkového rejstříku nejsou. Žádali jsme ministerstvo spravedlnosti o sdělení, jak v takových případech postupovat, zatím jsme však nedostali uspokojivou odpověď. Pouze na webových stránkách justice bylo sdělení, že provoz webových stránek justice bude do druhého pololetí 2014 omezen.

Pokud dojde k situaci, že o zápis těchto organizací do spolkového rejstříku bude nutné znovu požádat, musí tak podle § 229 odst.2 občanského zákoníku a § 26 odst.2 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejném rejstříku učinit hlavní spolek, tedy Ústředí ČZS v Praze. Pouze jemu také přísluší podle uvedeného ustanovení navrhovat změny v dosavadním zápisu do registru.

Bohužel stále platí původní ustanovení § 11 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v jehož smyslu je spolek povinen za každý zápis i jeho změnu povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 1000 Kč. Byl již předložen návrh na osvobození spolků od tohoto poplatku, který však proti legislativnímu plánu nebyl v Poslanecké sněmovně vůbec projednán a jeho předložení přichází v úvahu až na zářijovém zasedání PS.

Ústředí svazu žádá všechny organizační jednotky o strpení do doby, než dojde k uvedené právní úpravě. Finanční náročnost návrhů na všechny změny je zatím pro svaz zcela nerealizovatelná, představovala by za všechny organizační jednotky cca 3 miliony Kč.

Upozorňujeme všechny organizační jednotky, aby samostatně návrhy na změny rejstříkovému soudu nepředkládaly, neboť budou s odvoláním na § 26 odst.2 zákona č. 304/2013 Sb. zamítnuty (viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.6.2014 k návrhu jedné z pražských ZO, která podala takový návrh).

JUDr. Ladislav Labuta,
tajemník ČZS

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.