Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
obr
Výroba adventních věnců v Boskovicích

Nový barevný zpravodaj členy ČZS zaujal

Nový Zpravodaj ČZS, který od dubna letošního roku nahradil dosavadní Věstník, sklidil mezi členy ČZS nejen pozitivní ohlasy, ale i zájem podílet se aktivně na jeho obsahu. Jeho přínos pro vnitrosvazový život ocenili mj. i boskovičtí zahrádkáři, které zaujal především článek o práci s mládeží v Liberci. I proto se s námi rozhodli podělit o vlastní zkušenosti s vedením místního zahrádkářského kroužku.

Jejich dopis je plný podnětů pro práci s mládeží. Zároveň ale ukazuje, kolik času, trpělivosti, ale i invence věnují členové ČZS pravidelné práci s mládeží. To, že jsou boskovičtí zahrádkáři na správné cestě, dokumentuje nejlépe poslední odstavec jejich dopisu, který si dovolujeme zvýraznit spolu s poděkováním za to, jak reprezentují ideály a zásady Českého zahrádkářského svazu.

„Svět kolem nás se mění a dospělí jen stěží reagují na stále rychlejší vývoj technologií. Není třeba se tím trápit, nejde to totiž změnit. Děti jsou však stejně dětmi, jako v minulosti a pokud jim ukážete laskavost a váš zájem, pokud je dokážete zaujmout a otevřít jim další svět – třeba ten ze zahrady, přírody nebo tajemství pěstování ovoce, naplňuje to obě strany štěstím.“ 

 

Kroužek Mladého zahrádkáře funguje v Boskovicích dvanáct let

K napsání tohoto článku nás inspiroval článek ve Zpravodaji Českého zahrádkářského svazu č. 1/2014o zkušenosti s mládeží z ÚS Liberec. Na základě tohoto podnětu bychom chtěli sdělit zkušenosti s prací mládeže v kroužku „Mladých zahrádkářů“ při ZO ČZS Boskovice (Územní sdružení ČZS Blansko č. 601).

V Boskovicích funguje kroužek „Mladého zahrádkáře“ při ZO ČZS Boskovice již dvanáct let a chodí do něj 16 - 18 dětí ve věku 9 až 15 let. Nejsou to vždy jen nadšené děti, které dychtí po vědění, jak správně pečovat a poznávat rostliny. Přijdou často do kroužku po celém dni v lavici rozjařené, že se mohou proběhnout, ale určitě se jim nechce učit tak, jak se učí ve škole. Snažíme se co nejvíce předvést dětem praktické části zahrádkaření: jak se vysévá, přepichuje, rozmnožuje, a to včetně roubování a očkování. Na teorii není příliš prostor, ačkoli se při práci snažíme vše vysvětlit. Odborné práce vede v kroužku Ing. Kostelecký, dlouholetý praktik. Přes zábavu a poznávání přírody včetně výprav do okolí je Ing. Lukešová, krajinářka a ekoložka, která se střídá s Ing. Bělehrádkovou, ta je výbornou zahrádkářskou kutilkou. Nejdůležitější zázemí po celou dobu vedení kroužku zajišťuje paní Slámová. Je vždy připravena na práci i na to, vyslechnout všelijaké dětské potíže. Přehlédne některé rozmary, protože ví, že zábava musí být. Všichni se snažíme, aby byl kroužek především zábavou, která může děti naučit něco víc než počítačová hra. Vyzkoušet si vlastní dovednosti  a zjistit, jak to v přírodě a na zahradě opravdu funguje.

Nejvíce děti baví, když jsou vidět výsledky jejich práce. V loňském roce například uspěly na prvních místech se svými výpěstky na celostátní soutěži „Mladý zahrádkář – pěstitel“, kterou každoročně vyhlašuje ÚR ČZS Praha. Jedná se o praktické práce pro expozici ČZS Hortikomplex Olomouc. Podmínkou účasti na Flóře v Olomouci je soutěžní výpěstek s přiloženou fotodokumentací a popisem postupu pěstování. Soutěže se nepřetržitě účastníme deset let. V loni například vyhrál žák páté třídy se svojí naroubovanou jablůňkou, která už nesla první plody. Mezi další pravidelné aktivity, kde jsou naši „mladí zahrádkáři“ každoročně úspěšní je okresní kolo soutěže MZ v Blansku. Soutěž se skládá ze tří částí: teoretická část – znalosti všeobecné z oblasti zahrádkářské formou testů, poznávací část – soutěžící musí poznat 40 – 50 druhů větviček stromů, keřů, plevelů, pokojových rostlin apod. v určitém časovém limitu a praktická část – např. roubování, setí semen, řezání stromů a mnoho dalšího z oblasti ovocnářství a zelinářství. Soutěž je s ohledem na výběr dětí do národního kola poměrně dost náročná, o to víc jsou potěšitelné dosažené výsledky našich dětí. V letošním roce nám o fous uteklo první místo. V kategorii mladších se děti umístily na 2. až 7. místě, dále na 12. a 18. místě a v kategorii starších na 9. a 14. místě. Účast je na této soutěži každoročně vyšší a ukazuje se, že zájem o tento obor se zvedá. Všímáme si toho také u generace současných mladých rodičů, kteří se více snaží vypěstovat si vlastní výpěstky, pokud jim to místo umožňuje. Chodí nakupovat do naší prodejny zahrádkářských potřeb a přebytků a stále více se o pěstování zajímají.

V kroužku se zaměřujeme také na ekologii a poznávání rostlin, stěžejní jsou způsoby pěstování zeleniny, ovocnářství a v době vánočních svátků vazačství. Za prodejnou, kde máme zázemí a klubovnu, jsme si založili vlastní záhonek. Zkoušíme zde nové osivo z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, kde jsme byli na exkurzi. Pěstujeme také plodovou zeleninu, bylinky a květiny. Děti si některé předpěstované rostliny nosí domů, kde o ně pečují a případně je potom přihlásíme do již zmíněné soutěže na Floře v Olomouci. Velkou pozornost také věnujeme ochutnávce ovoce v podzimních měsících a poznávání škůdců. Účastníme se aktivit ke Dni stromů, navštěvujeme místní Arboretum Šmelcovna, a to hlavně u příležitosti regionální výstavy ovoce. Jednou za rok vyjedeme na odborně – zábavný výlet. V loňském roce jsme si vyzkoušeli prodej na farmářských trzích.

Snažíme se, aby byly práce v kroužku pestré a protože je činnost kroužku přes léto a zimu omezena, často nestihneme vše, s čím bychom chtěli děti seznámit. Nedůležitější však je oboustranný zájem a láska, s kterou se snažíme zahradničení dětem předat.

Svět kolem nás se mění a dospělí jen stěží reagují na stále rychlejší vývoj technologií. Není třeba se tím trápit, nejde to totiž změnit. Děti jsou však stejně dětmi, jako v minulosti a pokud jim ukážete laskavost a váš zájem, pokud je dokážete zaujmout a otevřít jim další svět – třeba ten ze zahrady, přírody nebo tajemství pěstování ovoce, naplňuje to obě strany štěstím.

Kolektiv lektorů kroužku „Mladých zahrádkářů“ při ZO ČZS Boskovice


Schůzka mladších dětí v klubovně
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.