Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
obr
Ralph Bachman přednáší o popisných znacích ořešáků

ČZS hostil evropské pomology

Na 120 pomologů z celé České republiky a 60 účastníků ze Slovenska, Německa, Rakouska a Švýcarska diskutovalo od 13. do 15. září v královéhradeckém hotelu Černigov o nových trendech v ovocnářství, ale i o významu a záchraně starých a regionálních odrůd ovoce. 

Mezinárodní konferenci uspořádal Český zahrádkářský svaz. Jeho předseda Jan Hinterholzinger vyzdvihl smysl podobných mezinárodních setkání, která umožňují výměnu zkušeností drobných ovocnářů a navázání kontaktů se zahraničím. Jeho slova potvrdil Martin Prudel z Ministerstva zemědělství, podle kterého mají podobné akce svůj jedinečný význam v profesním vzdělávání. Účastníky semináře pozdravil také primátor statutárního města Hradce Králové Zdeněk Fink a připomněl, že v Hradci Králové mají zahrádkářské osady svůj neopomenutelný význam.

Semináře se aktivně účastnil i Josef Wittmann z Bavorské pomologické společnosti, který stál u zrodu myšlenky na pravidelná setkání evropských pomologů.

Velký ohlas vzbudila přednáška profesova Borise Kršky ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Představeny v ní byly převratné nové odrůdy meruněk rezistentních vůči viru šarky švestek, na které pěstitelé mnoho roků čekali. Šarka švestek (PPV) je totiž významným limitujícím faktorem pro zakládání nových výsadeb ovocných stromů. Za posledních 30 let bylo na snižování výskytu šarky švestek vynaloženo celosvětově zhruba 10 miliard eur. Na konferenci představené odrůdy Betinka, Adriana, Candela a Sophia jsou nejen odolné vůči tomuto onemocnění, ale vyznačují se i vysokou tržní hodnotou plodů.

Zájem vyvolaly i tři přednášky na téma ořešáku. Příspěvky Jaroslava Matejska o ošetřování a řezu tohoto vskutku královského stromu doplnila přednáška pana Ralpha Bachmana ze švýcarského sdružení Fructus. Představil zde ojedinělý projekt na zachování pestrosti odrůd ořešáku pro budoucí generace a kompletní návod na určení popisných znaků ořešáků pro jejich další mapování.

Docent Josef Sus z České zemědělské univerzity seznámil účastníky konference s výsledky sedmiletého výzkumu, který porovnával růst, plodnost a kvalitu ovoce u 28 odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky. Za jednu z nejvíce perspektivních pološvestek byla označena odrůda ´Tophit´ na podnožích WavitŸ a Saint Julien A.


obr

Jedním z hlavních témat konference se staly ovocné turistické stezky. Dosavadní evropské zkušenosti shrnul zástupce Bavorské pomologické společnosti Josef Wittmann. Pro realizaci úspěšných ovocnářských stezek je podle něj důležité oslovit co nejširší spektrum návštěvníků a trefit se do jejich zájmů. V Evropě se podle Wittmanna velmi osvědčilo propojení naučných stezek s místní gastronomickou nabídkou. Oblíbenými se rovněž stávají tematické stezky.

Stranou nezůstali ani čeští pomologové, kteří se stále více věnují environmentální výchově a regionálním tématům. Své projekty na mapování a záchranu starých a krajových odrůd ovoce ve Slezsku představili pomologové Ondřej Dovala a Radim Lokoč.

Také v dalších příspěvcích našli účastníci semináře mnoho inspirace i užitečných rad. Zjistili například, jak důležitý je správný výběr podnože, jaké jsou faktory ovlivňující kvalitu ovoce, pro kterou odrůdu se rozhodnout ve specifických podmínkách stanoviště atd.

Mezinárodní pomologický seminář byl určen odborné veřejnosti, jeho závěry však byly předány ve formě Sborníku odborným instruktorům ČZS a při následných školeních tak budou zprostředkovány široké veřejnosti. Konferenci uspořádal Český zahrádkářský svaz za finanční podpory a pod záštitou Ministerstva zemědělství, Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Mediálním partnerem byl nejoblíbenější hobby časopis Zahrádkář.

 K dispozici bude i videozáznam celé třídenní konference.

-zj-

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.