Odkazy na důležité dokumenty, emailové adresy organizací, firem, aj.


Osadní řád lokality Nová Osada
Vyhláška MmDěčín k regulaci hlučních činností
Pamětní list k 50. výročí ustavení ČZS
Stanovy ČZS platné od 1.1.2014
Jednací a volební řád ČZS platný od 1.1.2014
Oficiální informační stránky MmDěčín
Turistický a informační portál město Děčín a děčínský region
Policie ČR
Městská policie Děčín
Zahradní centrum Děčín-Bynov, Teplická ul., vlevo před konečnou MD
Prodejna zahrádkář Pavel Kubíček, Teplická ul., naproti divadlu
Hit Flora, zahradnické služby, Děčín-Křešice
Předpověď počasí
Počasí v Děčíně
Nemocnice Ústecký kraj
Pozemkový fond ČR pro Ústecký kraj
Katastrální úřad, nahlížení do KN
Katastrální zákon
Zámek Děčín
Kniha receptů na internetu
Zoologická zahrada Děčín
Zoologická zahrada Ústí n. Labem
Hřensko a okolí
Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Pravčická brána a další skalní města, info a virtuální prohlídky
Výstaviště zahrada Čech Litoměřice
Labská plavební společnost, info, výlety lodí aj.
ČD, informační tabule příjezdy a odjezdy vlaků ze žel.stanic
CHKO Labské pískovce, stanovisko k záměru
http://www.zahrada.cz/
Atlas hub česky
Jedovaté houby a podobné jedlé druhy
http://eufrosyne.wz.cz/Cesnak.htm
Zákon č. 199 2012 O rostlinolékařské pěči
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Pražský hrad, virtuální prohlídka
Turistický portál města Děčín
Dálniční přivaděč grafické znázornění
Papričky
Zpravodaj ČZS č. 1 2014
Zpravodaj ČZS č. 2 2014
Zpravodaj ČZS č. 3 2014
Zpravodaj ČZS č. 1 2015
Zpravodaj ČZS č. 2 2015
Zpravodaj ČZS č. 1 2016
Zpravodaj ČZS č. 2 2016
Zpravodaj ČZS č.1 2017
Zpravodaj ČZS č. 2 2017
Zpravodaj ČZS č. 1 2018
Zpravodaj ČZS č. 2 2018
Ochrana osobních údajů
Celkem:
Dnes:
On line:
111622
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.