Výbor

Výbor  (2018-2023)


Stanislav Koneček - předseda
Zdenka Pavková - místopřeseda
Ludmila Bělohoubková - pokladník
Ondřej Pinda - člen
Miroslav Sýkora - člen
Jakub Dvořák - člen
Veronika Konečková - člen
Zdenek Pavka - hospodář