Akce

Omlouváme se, ale o připravovaných akcích v současné době nemáme žádné informace.

 

UPLYNULÉ AKCE
ZÁŘÍ - 2020
19.-20. 9. 2020, 14:00-18:00    Vinařské muzeum
Výstava zahrádkářských výpěstků

Všichni jste srdečně zváni jak se svými výpěstky, tak také na setkání a posezení se zahrádkáři, a nejen s nimi, do areálu vinařského muzea.


SRPEN - 2020
22. 8. 2020    Mikulčice
Otevřené sklepy v Mikulčicích

V rámci festivalu otevřeme vinařské muzeum.
Pro zahrádkáře nabízíme možnost prezentace vín, zahrádkářských výrobků, popř. prodeje.

ČERVEN - 2020
13:30    Valtice & Mikulov
Víkend otevřených zahrad

Přijměte pozvání na zájezd se zahrádkáři. V sobotu 6. června 2020 pořádáme zájezd do dvou zahrad, do bylinkové zahrady ve Valticích a zámecké zahrady v Mikulově. ZO ČZS Mikulčice pořádá tento zájezd v rámci celostátní akce víkendu otevřených zahrad (www.vikendotevrenychzahrad.cz).

Provoněnou bylinkovou zahradu Lu &Tiree Chmelar ve Valticích vám přiblíží komentovaná prohlídka.
Dále navštívíme jednu z největších zahrad hradního typu, která se nachází v  Mikulově a nabízí inspiraci i pro vesnické zahrady. V Mikulově budete mít čas na prohlídku města.

sobota 6. června
Odjezd z Mikulčic: 13.30 od KD
Předpokládaný návrat: 18.00

Přihlásit se můžete na: czsmikulcice@email.cz, nebo u Lidky Bělohoubkové, 721 106 215 a Zdeňky Pavkové, 777 890 563

Cena zájezdu: 80 Kč, pro členy (a jejich rodinné příslušníky) ZO ČZS Mikulčice zdarma
Vstupné: Valtice dobrovolné, Mikulov zdarma

LEDEN - 2020
17:00    Kulturní dům Mikulčice
Zatravnění sadů a vinohradů

(doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.) 
Hlavní přednosti zatravnění, ale i rizika se zatravněním spojená. Nejvhodnější druhy trav, jetelovin a ostatních bylin. Výběr trávníkových odrůd trav, termíny výsevu, potřeba osiva a péče o založené porosty včetně ošetřování  říkmenných pásů.
Po přednášce proběhne ochutnávka Vámi přinesených zimních odrůd ovoce a ovocných produktů.

17:00    Kulturní dům Mikulčice
Nové přístupy péče o půdu

(Ing. Jaroslav Záhora, CSc.)
Přednáška půdního mikrobiologa o vztahu mikro­organismů a rostlin. Dozvíte se, co způsobuje utuženou půdu, proč nepoužívat umělá hnojiva a jaké jsou nové přístupy k péči o půdu.

ZÁŘÍ - 2019
21.-22. 9. 2019    Vinařské muzeum
Výstava zahrádkářských výpěstků

Všichni jste srdečně zváni jak se svými výpěstky, tak také na setkání a posezení se zahrádkáři, a nejen s nimi, do areálu vinařského muzea.
Výstava Z tej našej zahrádky

SRPEN - 2019
24. 8. 2019    Vinařské muzeum
Otevřené sklepy v Mikulčicích

V rámci festivalu otevřeme vinařské muzeum.
Pro zahrádkáře nabízíme možnost prezentace vín, zahrádkářských výrobků, popř. prodeje.

1. 8.-30. 9. 2019    Mikulčice
Soutěž o nejkrásnější předzahrádku a rozkvetlá okna

Hodnocení proběhne během srpna a září.
Soutěž pořádáme ve spolupráci s Klubem seniorů.

ČERVEN - 2019
9. 6. 2019, 14:00    Lednice
Víkend otevřených zahrad

ZO ČZS Mikulčice pořádá v neděli 9.června zájezd do zahrad Mendelovy univerzity v Lednici. Zde nás čeká komentovaná prohlídka Tématických zahrad – Labyrint přírody a ráj zahrad.                                                                                  

Již X. ročník Víkendu otevřených zahrad nám umožní navštívit běžně nepřístupné zahrady vždy druhý červnový víkend.

Odjezd  je ve 14.oo od Kulturního domu, z Lednice v 17.30

Přihlásit se mohou členové ZO a jejich rodinní příslušníci na czsmikulcice@email.cz, tel, 722 281 217, popř. osobně u Lidky Bělohoubkové.

Doprava je zdarma.             

                                                Těšíme se na vaši účast

DUBEN - 2019
27.-28. 4. 2019    Vinařské muzeum
Jaro na Podluží

V rámci festivalu otevřeme vinařské muzeum.
Pro zahrádkáře nabízíme možnost prezentace vín, zahrádkářských výrobků, popř. prodeje.

18:00    Výzkumná základna Archeologického ústavu AV ČR, Brno Mikulčice-Trapíkov
Hudební archeologie XII

Srdečně vás zveme na hudební archeologii, která se bude zabývat pro zahrádkáře zajímavým tématem. Týká se pěstování plodin v Mikulčicích v době Velkomoravské říše. 

V rámci jarního podvečera v Mikulčicích opět propojíme hudbu s archeologií. Představíme nový svazek z řady mikulčických průvodců Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic z pera Michaely Látkové. V rámci uměleckého programu nabídneme hudbu plnou vášně, touhy, slz štěstí i bolesti, ale i dalších emocí. Po koncertě bude následovat krátká prezentace obsahu knihy doplněná ochutnávkou pokrmů z velkomoravského jídelníčku.

Na hudebním programu
S. d’India, G. G. Kapsberger, C. Monteverdi.

Učinkují
Le nuove musiche (SK):
Hilda Gulyás — soprán
Adam Szendrei — barokní housle
Mateusz Kowalski (PL) — viola da gamba
Jakub Mitrík — chitarrone, barokní kytara, umělecký vedoucí

Vstupné dobrovolné

https://www.facebook.com/events/416807979140781/