VÝSTAVA OVOCE

Ve dnech 24 a 25 září se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny v KD Halenkovice. Všem co se podíleli na přípravě a realizaci výstavy patří veliké díky za ochotu a úsilí. Taktéž děkujeme občanům za výpěstky, které zapůjčili pro výstavu.

výstava foto

Autorovi panu Františku Riedlovi děkujeme za poskytnuté fotografie.