Obnova parčíku U Svatých


FOTKY Z VÝSADBY

nebo na rajce.cz

Výsadba parčíku v lokalitě U Svatých v Halenkovicích    


S ohledem na budoucí údržbu a velikost plochy k osázení byly zvolena celoplošná výsadba keřů a trvalek bez travnaté plochy. Pěstěný okrasný trávník vyžaduje minimálně 30x sečení v sezoně, pravidelnou vertikulaci, odplevelování, hnojení atd. To vše je náročné na čas i finanční prostředky po celou dobu životnosti výsadby. Proto jsme i přes vyšší pořizovací cenu zvolili smíšenou výsadbu keřů a trvalek.


                Pro přístup k sochám je třeba vybudovat jednoduchý chodník z plochých kamenů uložených do štěrkového lože a obsypaných kačírkem. Pro zpestření a první jarní kvetení se do této plochy vysadí jarní cibuloviny a několik trsů nízké poléhavé mateřídoušky, která se bude postupně rozšiřovat samovýsevem.


                Stávající stříhaný živý plot z buxusu zůstane z přední strany a z boků zachován. Část za sochami bude odstraněna a nahrazena sloupcovitými tisy, které spolu se stávající zlaticí vpravo a novou výsadbou šeříků vlevo vytvoří pozadí pro sousoší a umožní jeho lepší zvýraznění a začlenění do prostoru, bez rušivých prvků v pozadí. To budou zároveň nejvyšší rostliny výsadby. Dále se bude výška rostlin snižovat až k přilehlým komunikacím komunikacím tak, aby sochy zůstaly dominantou prostoru.
Zvolená skladba rostlin, které zapadají do prostředí venkova, vyznačující se dobrým zdravotním stavem a jsou mrazuvzdorné.