VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

 Vážení členové ČZS ZO HALENKOVICE. Na lednové výborové schůzi dne 28.1. 2022 bylo výborem rozhodnuto a prozatím nebudeme určovat termín VČS ZO HALENKOVICE. Budeme dále sledovat vývoj nemoci Covid-19 a v případě, že situace nedovolí řádné konání VČS, tak budeme nuceni podat zprávu a hlasovat jako v předchozím roce a to formou PER ROLLAM. Věřím, že situace bude lepší a všichni se sejdeme jako za času, kdy byl svět ještě nomální! Na druhou stranu nesu zodpovědnost a byl bych velice nerad, kdyby schůze měla dopad na Vaše zdraví a riskování nákazy SARS-Cov2. V případě stanovení termínu VČS budete informováni pozvánkou, informací tady na stránkách ČZS Halenkovice a obecním rozhlasem.

 

                                                                                           Děkuji!

                                                                                            Lukáš Kuchař 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!!   UZAVŘENÍ KZ Z DŮVODU REKONSTRUKCE   !!!

 

Informujeme zájemce o pronájem KZ na pálenici, že je z důvodu rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení dočasně uzavřena. Termín dokončení se odhaduje na duben 2022. O stavu rekonstrukce a termínu otevření Vás budeme informovat a nebo se můžete informovat na tel: 777 269 394 - paní Eva Čapková.

 

Vizualizace nové KZ za financování spolků z obce Halenkovice a realizace pana Jana Gajdošíka viz níže.