Aktuální informace pro zahrádkáře

Jak jistě víte ČZS, z.s.. dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti "zahrádkářský zákon". Návrh zákona se v současné době nachází v PS PČR. 
Usnesením II. Sněmu ČZS, z.s., konaného ve dnech 23.-24.11.2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS, z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám PČR a prezidentu ČR.

Se zněním Petice i s návrhem zahrádkářského zákona je možno se seznámit na níže uvedeném odkazu. 

Petice spolu s petičními archy je k dispozici na Obecním úřadě v Dolanech.


předchozí následující

 
 

Výroční členská schůze spojená s tradičním obědem a s přednáškou o pěstování vinné révy v západních Čechách v podání Ing. Kratochvíla

Datum konání: neděle 3.4.2016 v 11,00 hod.

Místo konání: „Dvojka“ v Pohostinství Dolany, Dolany čp. 33


Prosím o potvrzení Vaší účasti na tel. 376 313 620, mob. 724 035 021 a to z důvodu objednávky jídla.

4. 3. 2016 (30)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
128262
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany
Malechov 51, 339 01 Klatovy, č.zo: 304002, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.