Přehled činnosti 2015

1.3.2015 Výroční členská schůze
9.3.2015 Návštěva klatovského divadla na muzikál Divotvorný hrnec v podání 3 subjektů - Chebského městského divadla, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru.
22.3.2015 Pletení vajec z pedigu v rámci pravidelného velikonočního semináře
8.5.2015 Výlet zahrádkářů do Neukirchenu
19.9.2015 Podzimní výlet Za krásami do Jižních Čech
8.5.2015 Výlet zahrádkářů do SRN
Zahrádkáři využili nabídky p. Vackové /koordinátorky přes příhraniční spolupráci/ a rozhodli se navštívit  "Novokostelí U Svaté krve" a Hogenbogen. V 8,00 hod. se odjíždělo z Dolan směrem na hraniční přechod Sv. Kateřina, a v 9,00 hod. nás na před františkánským klášterem mile přivítal bývalý starosta Igid Hofmann, který nás celé dopoledne provázel.  

Navštívili jsme "Haus zur Aussaat", neboli Dům rozsévání v Neukirchen bei Heiligen Blut, který je přeshraničním centrem poutních cest, setkávání a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Je umístěno v severním křídle františkánského kostela, vzácnou knihovnu, obsahující díla z počátku 16. až do 20. století, dále pak pozoruhodnou klášterní zahradu, byla upravena podle mota "Ochrana stvoření světa". V "Domě rozsévání" se nachází výstava "Historie svíčky" a Galérii voskového umění s více jak 500 mistrovskými a filigránskými díly voskové designérky Annemarie Filzmann-Kerschensteiner. Jsou zde k vidění pečlivě a do detailu propracované ozdobné svíčky, ozdobné voskové sloupky, květy a rostliny.

Výlet pokračoval prohlídkou Wallfahrts Museum, které je moderním poutním muzeem otevřené v roce 1992 v bývalém pečovatelském zámku na náměstí. Založení poutního muzea iniciovalo vznik cyklu akcí „Kultura na zámku“. Prohlídka muzea začíná přiblížením různých aspektů katolické, lidové nábožnosti. Výstavní exponáty „Křesťanský život“ a „Církevní zvyky v průběhu roku“ zdůrazňují spojení katolické víry a poutí s každodenním životem venkovského lidu. Tématika poutí pokračuje částmi „Uctívání svatých“ a „Mariánská tradice“.

Další oddělení muzea je věnováno poutním zvykům v místech milosrdenství. Jsou zde vystaveny procesní svíčky, votivní tabule, železná obětní zvířata a ostatní votivní dary jako dřevěné nohy a ruce, předměty vyrobené z vosku, šperky a růžence. Informace a odpovídající výstavní kusy dokumentující vývoj křesťanských poutí (středověké pouti, druhy poutí, vzdálené a blízké pouti) uzavírají prohlídku prvního patra. Výstavní prostory druhého patra dokumentují historii pouti v Neukirchenu a její vliv na místní obyvatelstvo.

Další části expozice představují řezbářství, výrobky s vosku a domácí řemesla. Přiměřeně svému významu je neukirchenským podmalbám na sklo věnován samostatný výstavní prostor. Malířské obce Neukirchen a Haibmühl, kde po mnoho generací žily rodiny Wittmanů resp. Stoiderů, jsou dnes známy jako tzv. „Neukirchenská škola“

Odpoledne jsme se přesunuli k lanovce na Hogenbogen. Lanovkou jsme vyjeli na vrchol, odkud byl krásný výlet nejen na Neukirchen, ale i celé široké okolí. Kdo se nebojí výšek, mohl navštívil jednu z věží Hogenbogenu. Samozřejmě jsme nemohli opominout návštěvu restaurace s ochutnávkou pivního moku.

Dolů jsme mohli jít pěšky, nebo lanovkou nebo si vyzkoušet bobovou dráhu.

Výlet se vydařil a těšíme se na další.

Místní výstava 2015

Místní zahrádkářská výstava v Dolanech

I v letošním roce se konala ve dnech 2. a 3.10.2015 místní zahrádkářská výstava. Již z minulého ročníku se zrodila myšlenka oslovit i další spolky ohledně možné prezentace na výstavě.

Tudíž byli osloveni místní včelaři pod vedením p. Zdebora, a i místní chovatelé holubů, andulek, rybiček a všem se tato myšlenka moc líbila.

Navíc přislíbil účast i místní pěstitel bonsají, mimo jiné náš dlouholetý zahrádkář p. J. Paleček, s ukázkou pokojových bonsají.

Samozřejmě škola i školka plánovaly se účastnit letošního ročníku. 

Byli osloveni místní občané, kteří mohli ukázat občanům nejenom výpěstky ovoce a zeleniny, ale prakticky cokoliv.

Dále samozřejmě nezklamalo "Zahradnictví Papež Dolany" a přislíbilo svoji expozici.


A tak všichni "přiložili ruce k dílu", a vznikla překrásná expozice výstavy, kde si mohl každý návštěvník najít "to své".

Výpěstky zeleniny a ovoce zvláště jablek byly i přes suchý rok opravdu výstavní. Byly zde k viděni nejstarší odrůdy boskopské jablko aneb koženáč (odrůda z r. 1923), Spartan, Malinové, Matčino, klasika Rubín, James Grieve, až po novější rezistentní odrůdy Rubinola, Karmína, Lipno, Vanda, Topaz, Melodie, Jonagold, Florina, Bohemia..

Návštěvníci mohli nejen obdivovat dolanské melouny ale i jeden "z Podzámčí" přímo ochutnat.

Mimo jiné na výstavě byly granátové jablko, fíkovník, různé druhy dýní, vinnou révu, tykev olejnou(Jejíž semena obsahují 45-50 % oleje, 32-38 % dusíkatých látek, 3-5 % sacharidů, 2-4 % hrubé vlákniny a 4-6 % minerálních látek. Z nich je to hlavně draslík, fosfor, hořčík a některé mikroprvky, hlavně zinek, měď, mangan a selen. Z vitamínů jsou zastoupeny hlavně vitamín E, B1,B2, B6, A a D).


V rámci výstavy byly vyhlášeny 3 soutěže:

A to o největší jablko, o největší brambor, o nejlepší patvar zeleniny. Veliké poděkování patří obci Dolany, která věnovala věcné ceny.

Výsledky soutěží:

Soutěž o největší jablko (nejtěžší)

  1. místo Boskopské 334 g - Sláma, Svrčovec

  2. místo Jonagold 270 g - Hořký, Svrčovec

  3. místo Melodie 269 g - Králová, Svrčovec

  4. místo Rubín 265 g - Volák, Dolany

  5. místo Idaret 259 g – Sláma, Svrčovec

  6. místo Angold 256 g - Hořký, Svrčovec

  7. místo Bohemia 249 g - Kohout, Svrčovec

  8. místo Bohemia 248 g – Hodan, Svrčovec

Soutěž o největší brambor

  1. místo Concordia 565 g - Hodan, Svrčovec

  2. místo - Sláma, Svrčovec


Soutěž o patvar zeleniny

1. místo Hodan, Svrčovec

V rámci akce proběhla v sobotu 3.10.2015 v době od 10,00 do 12,00 hod. ukázka vyřezávek ovoce a zeleniny pod vedením studentů Střední zemědělské a potravinářské školy Klatovy, oboru Gastronomie.


Samozřejmě nemohla chybět tradiční ochutnávka – pochoutky z jablek, z řepy, z brambor, džus, jablečný mošt, burčák.


Letošní výstava se opravdu vydařila navštívilo ji přes 200 lidí, dokonce přijel i celý autobus zahrádkářů z Hrádku u Sušice.


Veliké poděkování patří všem vystavovatelům – místním občanům, těm občanům, kdo pomohli s přípravami výstavy, kdo pomohli s organizací výstavy, OÚ Dolany za bezplatný pronájem sálu, Zahradnictví Papež, místním včelařům a chovatelům, místnímu pěstiteli bonsajů, studentům SZePŠ Klatovy.


Hurá do dalšího ročníku !!!!

Celkem:
Dnes:
On line:
125618
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany
Malechov 51, 339 01 Klatovy, č.zo: 304002, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.