Přehled z činnosti 2019

Návštěva průhonického parku s průvodcem a zámku Konopiště 11.5.2019 

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem..
Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.
Oběd v Benešově u Prahy, a poté návštěva zámku Konopiště. 


Místní zahrádkářská výstava Dolany 2019

I v letošním roce, kdy nebylo moc ovoce, byly na místní zahrádkářské výstavě k vidění výpěstky z našeho správního území - ovoce i zeleniny. 
Na výstavě - mimo jiné 21 druhů paprik, rajčata, melouny, exotické rostliny sl. Kudjákové, brambory, broskve, i jablka a hrušky, broskve ..., kořenová zelenina
V rámci výstavy proběhly soutěže:
o největší hrozen vína - délka 26 cm
o nejtěžší rajče - 502 g 
a o nejkrásnější cibulový cop - výherkyně Zuzka Kodýtková
Nechyběly expozice místních firem Zahradnictví Papež Dolany a Zahradnictví Lucie Šrámkové a expozice bonsají p. Palečka, prezentace místního zahrádkářského kroužku 
Pro děti i živočišné zastoupení - sklípkan, štír ..

Nechyběla tradiční ochutnávka. 
Návštěvníci se mohli i přiučit - ukázka pletení ošatky, a ukázka vazby květin 

Poděkování patří všem sponzorům.


Podzimní výlet 12.10. 2019
Na podzim nechyběl podzimní výlet, tentokráte jsme zavítali na prohlídku s degustací do Bohemia sektu Starý Plzenec a návštívili zámek Kozel. Poobědvali jsme ve Staroplzenecké restauraci českou klasiku. Během celého dne nás provázelo příjemné podzimní počasí. Celkem:
Dnes:
On line:
125618
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany
Malechov 51, 339 01 Klatovy, č.zo: 304002, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.