Aktuální informace pro zahrádkáře

Jak jistě víte ČZS, z.s.. dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti "zahrádkářský zákon". Návrh zákona se v současné době nachází v PS PČR. 
Usnesením II. Sněmu ČZS, z.s., konaného ve dnech 23.-24.11.2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS, z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám PČR a prezidentu ČR.

Se zněním Petice i s návrhem zahrádkářského zákona je možno se seznámit na níže uvedeném odkazu. 

Petice spolu s petičními archy je k dispozici na Obecním úřadě v Dolanech.


předchozí následující

 
 

Výlet do SRN

Zájezd zahrádkářů do SRN - sobota 25.6.2016
Program zájezdu:
Prohlídka parku v Lallingu
Oběd (cca 10 - 12 EUR)
Návštěva ovocnářské naučné louky – Panholling
Výstup na dřevěnou rozhlednu "Tower Parlor"
Doprava zajištěna zdarma obecním minibusem.
S sebou mít cestovní pas nebo občanský průkaz. Doporučuji s sebou cestovní pojištění - v
případě zájmu je možno sjednat skupinové.
Doporučené kapesné na osobu: symbolické vstupné na rozhlednu 1 EUR, vstupné park 3
EUR, na oběd 10 – 12 EUR
Zájemci se mohou do 10.5.2016 hlásit u p. Rohrbacherové na OÚ.

26. 4. 2016 (29)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
128262
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany
Malechov 51, 339 01 Klatovy, č.zo: 304002, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.