Aktuální informace pro zahrádkáře

Jak jistě víte ČZS, z.s.. dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti "zahrádkářský zákon". Návrh zákona se v současné době nachází v PS PČR. 
Usnesením II. Sněmu ČZS, z.s., konaného ve dnech 23.-24.11.2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS, z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám PČR a prezidentu ČR.

Se zněním Petice i s návrhem zahrádkářského zákona je možno se seznámit na níže uvedeném odkazu. 

Petice spolu s petičními archy je k dispozici na Obecním úřadě v Dolanech.


předchozí následující

 
 

Výroční členská schůze

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ DOLANY

P O Z VÁ N Í

na výroční členskou schůzi spojenou s tradičním obědem a s přednáškou o pěstování sloupovitých jabloní v podání Ing. Josefa Vačkáře


Datum konání: neděle 26.2.2017 v 11,00 hod.

Místo konání: „Dvojka“ v Pohostinství Dolany, Dolany čp. 33


Prosím o potvrzení Vaší účasti na tel. 376 313 620, mob. 724 035 021 a to z důvodu objednávky jídla – do pá 17.2.2017 do 8,00 hod.

30. 1. 2017 (29)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
133162
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany,  č.zo: 304002
Malechov 51, 339 01 Klatovy, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.