Podzimní výstava 2016

úroda na  zahrádkách

 Ukázka našich výpěstků