Současnost

Členská základna

V současné době sdružuje naše ZO ČZS Chotoviny 53 zahrádkářů.  Většina členů našeho spolku odebírá časopis Zahrádkář, který jim hradí náš spolek jako poděkování za jejich aktivní přístup a práci pro organizaci.

Při naší ZO ČZS je zřízen kroužek "Mladých zahrádkářů", který je zařazen do zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Chotoviny s tím, že ho organizuje naše ZO ve spolupráci se školou. Hlavní   činností našich nejmladších zahrádkářů je příprava a realizace výzdoby sálu před pravidelnými výstavami a plnění přidělených úkolů na těchto výstavách. Dále to je účast na dalších akcích pořádaných ZO ČZS Chotoviny.  Dále pořádáme zájezdy na některé zahrádkářské výstavy. těchto výstav se mohou účastnit i naši mladí zahrádkáři v doprovodu rodičů nebo prarodičů.  


Celkem:
Dnes:
On line:
70942
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO ČZS Chotoviny
Krátká 135, Chotoviny 391 37, č.zo: 208007, IČO: 70905878, tel. 737 469 614, mail: miroslava.bauerova@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.