Historie

Vznik zahrádkaření v Chotovinách

 

Obr: 9116.jpg

ZO ČZS Chotoviny  - Historie

Zahrádkáři v Chotovinách dali své organizaci vzniknout již v roce 1959. V tehdejším Svazu zahrádkářů a ovocnářů sdružil přítel Josef Švec 22 zahrádkářů z Chotovinska  a byl také předsedou této organizace až do roku 1977.

Po odchodu přítele Josefa Švece se předsedové často střídali, zájem o organizaci upadal. V roce 1989 se organizace  přejmenovala na Český zahrádkářský svaz a v devadesátých letech měla organizace pouze 14 členů.

V roce 2000 se předsednické funkce vzdal Josef Kroužek a novou předsedkyní se stala Věra Dvořáková, která založila tradici jarních výstav v Chotovinách. Ta první se konala v květnu v roce 2001 a navštívilo ji 1100 návštěvníků. Za jejího vedení organizace sdružovala celkem 47 zahrádkářů. Předsedkyní organizace byla až do konce června roku 2009, kdy z funkce předsedkyně odstoupila, následně vystoupila a ukončila svoje členství v ZO ČZS Chotoviny.

Po jejím odchodu, až do řádného zvolení organizaci zastupovala místopředsedkyně Ing. Miroslava Bauerová, která byla na výroční členské schůzi v roce 2010 zvolena předsedkyní organizace a vede ZO ČZS Chotoviny doposud.

V roce 2010 byl přehodnocen způsob organizování výstav. Spolupořadatelem se stala obec Chotoviny a jarní výstavy byly rozšířeny na celou venkovní plochu. Členové ZO ČZS Chotoviny začali sami realizovat ve vnitřních prostorách výstavní expozici a to jak na sále, tak na podiu, s využitím možnosti zapůjčení a zakoupení květin od jednotlivých zahradníků. V tomto roce se  začalo i s organizováním  podzimních výstav.

Za nového vedení (ke dni 31.12.2009) se organizace rozrostla o 10 nových zájemců. V té době byl také při ZO ČZS Chotoviny zřízen kroužek Mladých zahrádkářů. K 31.10.2014 bylo ve spolku evidováno 54 zahrádkářů, z toho 3 čestní. K 31.12.2015 bylo ve spolku evidováno 52 zahrádkářů z toho 3 čestní.

Prodejní výstavy přilákají do Chotovin každoročně tisíce návštěvníků. Jarní výstavy jsou oblíbené, sjíždějí se na ně nejenom lidé z okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Prodejní a výstavní plocha je vždy zaplněna do posledního místa a tak si návštěvníci mají opravdu z čeho vybírat. Nejúspěšnější výstavou, dle počtu návštěvníků, byla jarní výstava v roce 2015, kdy se na naší výstavu přišlo podívat téměř 8000 návštěvníků.

V  roce 2012 naše ZO ČZS Chotoviny obdržela ocenění od  Republikové rady – stříbrnou medaili za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí.

V současné době je v našem spolku evidováno 53 zahrádkářů.