Soutěž

 o nejlepší kyselou okurku

ZO ČZS Chotoviny uspořádala dne 23.10.2009, při příležitosti Výstavy fotografií na téma "U nás před lety", veřejnou soutěž "O nejlepší kyselou okurku". Vedle okurek byly hodnoceny i čalamády, kyselé zelí, červená řepa a houby.

O přízeň návštěvníků – hodnotitelů se ucházelo celkem 35 očíslovaných vzorků, u kterých bylo na základě odevzdaných hlasovacích lístků stanoveno pořadí.Ceny v podobě překrásných pokojových květin byly po vyhodnocení předány dle bodového pořadí vlastníkům prvních 15ti vzorků.

Ochutnávka byla velice kladně hodnocena a setkala se s velkým ohlasem, o čemž svědčí počet odevzdaných hlasovacích lístků, na nichž přítomní zcela zodpovědně stanovovali anonymně pořadí prvních tří vzorků.

Vzhledem k tomu, že soutěž probíhala ve velmi krátkém časovém úseku cca 2 hodin, je možno konstatovat, že 83 odevzdaných hlasovacích lístků je zajisté příjemným překvapením a zjištěním, že veřejnost se ráda zapojuje do takovýchto aktivit.