Exkurzní místa

 A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Lázně Bělohrad - Ladislav Woloszuk, Na zátiší 547, 507 81 Lázně Bělohrad, tel.: 493 792 784

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • VŠÚO Holovousy - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, s.r.o. tel.: 493 692 821
 • Planta Naturalis - 507 42 Markvartice u Sobotky - léčivé a luční rostliny, tel.: 493 577 159
 • Střed. zeměd. škola - obor zahradnický 507 32 Kopidlno, tel.: 493 552 121

Výstavy:

 • Mečíky - Nemyčeves, sokolovna, srpen

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Jičín - měst. památ. rezervace
   - got. hradby, renes. domy s podloubím
   - Valdštejnův zámek, dnes muzeum historie Č.ráje a galerie
 • Hořice v Podkrkonoší - zb. pův. tvrze (14.st.)
   - galerie plastik, tradice kamenictví
   - sochař. škola
 • Nová Paka - lidová roubená architektura
   - Klenotnice drahých kamenů
 • Pecka - gotic.hrad, palác a muzeum Kryštofa Haranta z Polžic
 • Kost - hrad (14.st.), expozice Národní galerie (got. umění)
 • Humprecht - lovec. zámek (17.st.) u Sobotky, pozoruh. válcová stavba
 • Sobotka - dům a muzeum F.Šrámka
   - festival Šrámkova Sobotka
   - lidová architektura
 • Ostroměř - slovanské sídliště
 • Libáň - renezanční zámek Staré Hrady
 • Dětenice - renezanční zámek, středověká pivnice + pivovar

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Český ráj - chrán. krajin. oblast (120 km2), pískovce se skal. městy, někde třetihorní vyvřeliny
 • Prachovské skály - stát. přír. rezervace (243,39 ha), skalní města, kaňony a soutěsky v kvádrových pískovcích, skalní útvary se zbytky přirozených porostů