Vedeni

Okresní konference se konala 25.května v Jičíně

Na této konferenci bylo zvoleno příští předsednictvo, revizní komise a zástupce v RR ČZS. Předsedou byl zvolen Miroslav Skrbek a zástupcem v RR ČZS Ing. Zdeněk Peroutka, místopředsedou Ing. Jaroslav Šolc, ekonomem US je paní Kořínková. Předsedou Kontrolní a revizní komise je pan Zdeněk Kejzlar.