Akce

Výroční schůze ZO

Sněm ČZS

Schůze ÚS 

Územní rada ČZS připomíná všem ZO ČZS okresu Jičín, že by měli na sekretariát nahlásit termíny svých Výročních členských schůzí. Po uskutečnění pak poslat na sekretariát územního sdružení zápis z provedené schůze.


Sněm ČZS se konal 23.-24.listopadu v Praze v hotelu Pramen. Na sněmu byla zvolena delegáty sněmu nová Republiková rada, předsednictvo, kontrolní a smrčí komise. Předsedou byl zvolen opět Stanislav Kozlík. za naše Územní sdružení Jičín byl zvolen Zdeněk Peroutka. Složení Republikové rady, předsednictva a dalších komisí bude zveřejněno ve Zpravodaji ČZS do konce roku 2019.


Ve středu 15.ledna od 15hod se koná zasedání předsednictva ÚS Jičín v zasedací místnosti v budově v Revoluční ulici (v lípách).