Exkurzní místa

Základní organizace ÚS ČZS Cheb:

 • č. 1 ZO Aš, č. 2 ZO Cheb 1, č. 3 ZO Cheb -Mírový sad, č. 5 ZO Mar. Lazně 1, č. 6 ZO Cheb, Skalka - mini, č. 8 ZO Fr. Lázně Slatina, č. 10 ZO Fr. Lázně Krapice, č. 11 ZO Lázně Kynžvart, č. 12 ZO Cheb Háje, č. 13 ZO Aš Krásná, č. 16 ZO Mar. Lázně Rybízovna, č. 18 ZO Veká Hleďsebe, č. 19 ZO Skalná, č. 20 ZO Hranice, č. 21 ZO Fr. Lázně Nádražní stezka II, č. 22 ZO Cheb Háje, č. 23 ZO Hazlov, č. 24 ZO Cheb Skalka, 25 ZO Cheb U Jodoka, č. 26 ZO Mar. Lázně Bažantnice, č. 27 ZO Mar. Lázně Hamrnická, č. 28 ZO Lipová Mechová - ostrůvek, č. 29 ZO Velká Hleďsebe - Klimentov.

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Doubrava u obce Lipová - skanzen

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Cheb - měst. památ. rezervace
   - hrad, místo zavraždění Albrechta z Vald. (1634)
   - histor. stavby, měšťanské domy
   - kupecký komplex "Špalíček"
   - muzeum
   - hranič. přechody do SRN
 • Mariánské Lázně - lázeň. město na úpatí Slavkov. lesa, miner. uhlič. prameny, slatinná ložiska
   - léčení chorob dýchacích cest, ledvin, vým. látkové, nervových, pohyb. ústrojí
   - kolonáda s  lázeň. koncerty v sezoně
   - městské muzeum
   - památníky J.V.Goetha, M.Gorkého, F.Chopina
 • Lázně Kynžvart - empír. zámek, posl. sídlo knížete Metternicha
   - min. prameny, léčení nespecif. chorob dých. cest dětí
   - zříc. gotic. hradu (13.st.)
 • Frant. Lázně - léčení chorob ženských, pohyb. a oběh. ústr.
   - železitá slatina, zřídelní plyn
 • Komorní Hůrka - u Frant. Lázní - bývalá sopka třetihor s odkrytou tufovou stěnou
 • Starý Hrozňatov - slavné a obnovené poutní místo Marie Loretti
 • Žirovnice u Frant. Lázní - motýlí farma, prodejní expozice

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Slavkovský les - chrán. krajin. oblast
 • Kladská - přír. rezervace s  nauč. stezkou, část přístupná též vozíčkářům
 • Skalka - přehr. nádrž na Ohři (385 ha)
 • Podhradí u Aše - chatová oblast s přehradou